Kontakt Vyhledávání Privátní sekce
Bezplatná linka pro pečující 800 915 915 Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 9 do 20
Zavřít Přihlášení

Aktuality

Cyklus Pečuj doma v Roudnici nad Labem

Cyklus Pečuj doma v Roudnici nad Labem

Aktuality

Diakonie ČCE Vás zve na cyklus kurzů Pečuj doma. Je určen laickým pečujícím, tedy všem, kdo se starají o své blízké (rodiče, partnery, děti…).

Na kurzech získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky.  

Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pro účastníky je zdarma.

Kurzy se uskuteční Fyzioterapie Mgr. Pavlína Bambušková - Švagrovského 675, Roudnice nad Labem, 41301

Více
Pečuj doma nabízí reminiscenci

Pečuj doma nabízí reminiscenci

Aktuality

V rámci sociálně aktivizační služby Lifetool a projektu Pečuj doma nabízíme reminiscenci.

Jedná se o cyklus 6 – 8 setkání, určených převážně pro seniory, při kterých reminiscenční asistent s klientem cíleně pracuje se vzpomínkami. Tato  metoda sociální práce má mnoho forem, my jako hlavní cíle naší práce vidíme následující:

Reminiscenční setkání umožňují smysluplně trávit volný čas (nejen)  osaměle žijícím seniorům.  

V případě společného vzpomínání seniora a rodinného příslušníka dochází k posílení rodinných emocionálních vazeb, posílení smysluplné komunikace, předání rodinného dědictví ve formě vzpomínek.

Rodinné příslušníky seznámíme s různými metodami reminiscence i s možnostmi, jak vzpomínky v různé formě zaznamenat.

Výstupem reminiscenčního cyklu může být i materiál (koláž, kniha života, nahrávka, video apod.), které bude sloužit komunikaci s okolím a k dalšímu vzpomínání.

Skupinové reminiscenční setkávání nabízí prožití a sdílení společných vzpomínek z mládí (např. na pražskou čtvrť), navázání nových přátelství, předávání informací a zkušeností dalším generacím (např. při prezentaci společného výstupu veřejnosti).

Při reminiscenci se setkáváme i s lidmi s demencí a jejich pečujícími. I zde může reminiscence umožnit strávit příjemné chvíle s blízkým člověkem při sdílení dochovaných vzpomínek, jejichž vybavování reminiscence povzbuzuje.

Dochází k aktivizaci prostřednictvím vzpomínání, rodinné příslušníky seznamujeme se způsoby, jak vybavovat zasuté vzpomínky, pomůžeme s vytvořením výstupu (knihy života, audio či videozáznamu, koláže ze vzpomínek apod), který pak bude k dispozici blízkým a přátelům pro další vzpomínání.

Pokud se chcete dozvědět víc, kontaktujte nás.

telefon Alena: 739 244 668 | telefon Eva: 734 691 617 | e-mailreminiscence@scps.diakonie.cz

Více
Nadační fond VEOLIA podpořil program Pečuj doma

Nadační fond VEOLIA podpořil program Pečuj doma

Aktuality

Domácí péče zaměřená na péči v izolaci

V nadačním programu Stále s úsměvem se od jeho založení NF Veolia věnuje také seniorům, kteří potřebují pro udržení kvality života péči a služby. Klíčovou a nezastupitelnou roli v ní mnohdy plní neformální tzv. rodinní pečující. A právě s podporou neformálních pečujících, tedy lidí, kteří se doma starají o své blízké, má několikaleté zkušenosti naše Středisko celostátních programů a služeb Diakonie ČCE a v něm působící Institut důstojného stárnutí.

Náš program Pečuj doma je realizován po celé ČR od roku 2013 a využívá zahraničních zkušeností a spolupráce. Tříletý projekt Pečuj doma – zaměřeno na péči v izolaci není první spoluprací NF Veolia s tímto programem Diakonie ČCE.

Rozhovor o projektu zaměřeném na péči v izolaci, s Magdalénou Grünbeckovou, vedoucí Pečuj doma a Institutu důstojného stárnutí, který si fond vybral k podpoře v letech 2021–2023. Celý rozhovor si můžete přečíst zde. 

Více
Nouzový plán péče

Nouzový plán péče

Aktuality

Jsem pečující. Je na mně závislá další osoba.

Proč nouzový plán péče?

Kdo převezme péči o vašeho tatínka s demencí, když budete muset do karantény a nebydlíte spolu v jedné domácnosti? Kdo se bude věnovat vašemu dítěti s poruchou autistického spektra, když jste matka samoživitelka a po úrazu musíte být několik týdnů v nemocnici?

Více
Kalendář 2021 nejen pro rodinné neformální pečující

Kalendář 2021 nejen pro rodinné neformální pečující

Aktuality

Chrudoš Valoušek, významný grafik a ilustrátor, již podruhé vytvořil Kalendář nejen pro rodinné neformální pečující, tentokráte pro rok 2021. Koupí originálního autorského kalendáře podpoříte projekt Pečuj doma.
Zajímá vás, kdy začíná honcování zajíců, kaňkování lišek, kdy přilétá husa velká a první skřivani do Česka? Či kdy máte počítat s prvními lety chroustů? Nástěnný kalendář z recyklovaného papíru s motivy ze života zvířat je plný půvabných ilustrací a zajímavých informací.

Více
Příběhy pečujících: Pan J. chce odejít ze zaměstnání a pečovat o manželku

Příběhy pečujících: Pan J. chce odejít ze zaměstnání a pečovat o manželku

Aktuality

Pan J. pečuje o manželku, která pobírá invalidní důchod III. stupně a příspěvek na péči III. stupně. Bydlí ve společné domácnosti. Zatím chodí do práce na zkrácený úvazek, ale péče je už pro něj příliš náročná, i když využívá pečovatelskou službu. Proto ho zajímalo, jaké jsou možnosti a na co by měl nárok, kdyby přestal pracovat a staral se „jen“ o manželku. Současně nás požádal o psychologickou pomoc.

Více
O koronaviru a naději

O koronaviru a naději

Péče v době koronaviru

Naděje není v opatřeních ani v krizových plánech. Naděje je v nás, v lidech. Naději dáváme jeden druhému tím, co děláme a jak myslíme na potřeby druhých. Naděje je v naší schopnosti nevzdávat se, bojovat do poslední vteřiny, udělat vše možné i nemožné pro to, abychom to zvládli.

Více
Děkujeme, že jste s námi rozběhali Česko pro Pečuj doma

Děkujeme, že jste s námi rozběhali Česko pro Pečuj doma

Péče v době koronaviru

Děkujeme, že jste s námi rozběhali Česko pro Pečuj doma. Díky 2.407 běžcům a chodcům se podařilo získat 93.730 Kč na podporu projektu Pečuj doma. Děkujeme vám!

Více
Jak skauti pomáhali za koronakrize seniorům

Jak skauti pomáhali za koronakrize seniorům

Aktuality

Během koronakrize se tisíce (nejen) seniorů téměř ze dne na den ocitlo ve velmi náročné situaci. Koronavirus, který je nebezpečný především pro seniory, vyvolával u starší generace strach vycházet z domu, což bylo velmi náročné z mnoha důvodů. Kromě jasného problému s nákupy a dalšími praktickými záležitostmi se začala negativně projevovat izolace – mladí lidé se báli navštěvovat své starší rodiče či prarodiče, aby do domácnosti nepřinesli nákazu.

Více
10 kroků, jak vytvořit dobré podmínky pro pečující

10 kroků, jak vytvořit dobré podmínky pro pečující

Aktuality

Stárnutí evropské populace vede k tomu, že ve všech zemích je čím dál více lidí, kteří potřebují částečnou či trvalou péči. Sociologické průzkumy ukázaly, že 80% veškeré péče v Evropě zajišťují neformální pečující, z čehož jsou dvě třetiny ženy, které nejčastěji pečují o své otce (tchány) nebo manžele / partnery. Cílem této strategie je definovat 10 klíčových kroků, jak vytvořit dobré podmínky a přátelské společenské prostředí pro pečující.

Více

Podpořte pečující

Chci přispět

Dostávejte novinky
a tipy pro pečující

Zaregistrujte se a stáhněte si další materiály. Je to zdarma.