Kontakt Vyhledávání Privátní sekce
Bezplatná linka pro pečující 800 915 915 Jsme tu pro Vás v pondělí, středu a pátek od 9:00 do 13:00, v úterý a čtvrtek od 13:00 do 17:00
Zavřít Přihlášení

Pro média

Přes milion Čechů musí pečovat o své blízké. Jak je ovlivní druhá vlna koronaviru?

Přes milion Čechů musí pečovat o své blízké. Jak je ovlivní druhá vlna koronaviru?

Každodenní život pečujících i jejich opečovávané významně ovlivní případná druhá vlna epidemie koronaviru a omezení dostupnosti sociálních služeb. Diakonie ČCE proto v rámci projektu Pečuj doma nabízí Nouzový plán péče a sedm nových poraden v krajích, kde pečující získají informace, na co se mají připravit a jak postupovat, když sami skončí v karanténě. 

Praha, 2září 2020 – Neformální pečující tvoří „neviditelný“ pilíř celého sociálního systému, jelikož poskytují 70-90 procent dlouhodobé péče a mnohdy se zároveň starají o nezletilé děti. Pandemie ukázala, jak významní jsou neformální pečující v případě krizových situací. 
„Pečující v době mimořádných opatření umožnili setrvání seniorů v izolaci, podpořili zajištění služeb potřebným a osamělým a také zajistili dlouhodobou udržitelnost takového stavu. Zároveň se obávali, že pokud oni sami onemocní, budou muset do karantény a o jejich blízké se nebude mít kdo postarat,“ vysvětluje Ivo Mareš, projektový manažer Diakonie ČCE.    

Půl milionu seniorů žije samo, čtyři pětiny z nich jsou ženy 
Nouzový plán péče bude obsahovat důležité informace pro udržení individuální podpory opečovávaného a zároveň v něm pečující stanoví instituce či další blízké osoby, které ho mohou zastoupit. Tým poradců Pečuj doma je připraven pomoci pečujícím s vyplněním takového materiálu, poradit instituce či  doporučit možná řešení. 
„Podle našich zkušeností nejvíce pomáhá věnovat svůj čas a pozornost. Kolem půl milionu starších lidí žije samo a téměř čtyři pětiny těchto single senior domácností tvoří ženy. Statistici uvádějí, že nejvíce ohroženy jsou právě osaměle žijící starší ženy. Běžný lidský kontakt, zájem a pozornost je v době izolace to nejcennější, co můžete seniorům nabídnout,“ shrnuje Mareš.  
Pokud z jakýchkoliv důvodů není možný osobní kontakt, může pomoci technika. „Během pandemie se ukázalo, že řada seniorů je velice zdatná při užívání nových komunikačních technologií a například tablety jsou skvělou náhradní platformou pro zachování komunikace v karanténě,“ dodává Mareš.  

Síť poraden Pečuj doma nově i 7 v krajích: jihočeském, jihomoravském, královéhradeckém,  olomouckém, plzeňském, středočeském a ústeckém 
Samotná každodenní péče o nemohoucího blízkého je náročná, stresující a nejistota v období pandemie tyto pocity prohlubuje. Neformální pečující mohou zdarma využít poradny pro pečující v Praze a dalším 7 krajích ČR, ať už osobně, telefonicky či online formou,“ vysvětluje Lucie Michalová, vedoucí projektu Pečuj doma Diakonie ČCE. 
Poradny pro pečující nabízí na jednom místě komplexní podporu – jednotliví poradci mají veškeré informace o všech službách a aktivitách v dané lokalitě, nabízí aktivní podporu a spolupracují s místní samosprávou při podpoře pečujících. Ucelený systém podpory v mnoha regionech dosud chyběl.  

„Pečujícím se často člověk stává doslova ze dne na den a v této situaci potřebuje co nejdříve získat maximum informací o praktických záležitostech, možnostech podpory a služeb v místě svého bydliště. V praxi to znamená komunikaci s několika různými institucemi, dlouhé hledání relevantních informací a možností řešení. Jsme rádi, že se nám podařilo tento proces pro pečující zjednodušit a nabídnout jim efektivní pomoc,“ doplňuje Michalová. 
Neformálním pečujícím pomáhá také unikátní vyhledávač služeb na stránkách www.pecujdoma.cz, který pečujícím najde vhodnou pomoc v okolí jejich bydliště kdekoliv v České republice. Jedná se například o pečovatelské a odlehčovací služby, půjčovny kompenzačních pomůcek či pobytová zařízení. Databáze služeb aktuálně zahrnuje téměř 4 500 tisíce položek, které jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány.   

Více
Čeká nás dlouhověká společnost. Kdo se (po)stará o naše seniory?

Čeká nás dlouhověká společnost. Kdo se (po)stará o naše seniory?

Každý rok přibývá v České republice 50 000 seniorů. K zajištění každodenní péče bude vdohledné době potřeba desítky tisíc nových pečujících a nejčastěji to budou jejich nejbližší – manželé, partneři, děti a vnoučata. 

Praha, 18. června 2020 – Diakonie ČCE, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v České republice, dnes v rámci projektu Pečuj doma spouští nový webový portál pro laické pečující s unikátním vyhledávačem služeb. Portál bude pomáhat lidem, kteří se starají o své blízké.  
Podle nejnovějších statistik je v České republice 2,09 milionu obyvatel starší 65 let (19,2 % populace) a každý rok přibývá ve věkové kategorii seniorů přibližně 50 000 lidí. Demografická prognóza ukazuje, že se podíl seniorů na celkové populaci bude dále zvyšovat a podle současných odhadů bude v Evropě už kolem roku 2035 každý čtvrtý obyvatel (25 %) v seniorském věku a do roku 2050 se toto číslo vyšplhá téměř k 30 procentům. Prognóza pro Českou republiku tento trend kopíruje.  

Každodenní péči o seniory se u nás věnují nejen profesionální zdravotníci a pečovatelé, ale také více než 500 000 laiků – tzv. neformálních pečujících. Ti jsou „neviditelným“ pilířem celého sociálního systému, jelikož poskytují 70-90 % dlouhodobé péče. Pečující jsou většinou ženy středního nebo vyššího středního věku, které se mnohdy zároveň starají o nezletilé děti.  
Pečující se nejvíce potýkají s nedostatkem pobytových a odlehčovacích služeb. Přitom právě možnost na chvíli se vzdálit z domu, udělat si dovolenou nebo si aspoň pár hodin pořádně odpočinout je pro pečující naprosto zásadní, protože únava a vyčerpání patří k největším rizikům dlouhodobé péče,“ říká Ivo Mareš, projektový manažer Diakonie ČCE. 

Pečující by také uvítali lepší integraci zdravotní a sociální péče, kvalitnější komunikaci s úřady a pravidelné vzdělávání, kde by se mohli například seznámit s novými kompenzačními pomůckami, hygienickými pomůckami a přípravky ke zkvalitnění nebo ulehčení péče. 
Aktivitám na podporu neformálních pečujících se Diakonie v rámci projektu Pečuj doma systematicky věnuje již 7 let. Od roku 2013 jich Diakonie podpořila přes 9 000. Součástí bezplatného komplexu služeb jsou vzdělávací kurzy, poradenství, publikace nebo bezplatná linka pro pečující 800 915 915. Všechny aktivity jsou vzájemně provázány, aby podpora pečujících byla co nejúčinnější. Cílovou skupinou jsou laičtí pečující, starající se o seniory, ale i mladší, zdravotně postižené osoby.  

Nový webový portál Pečuj doma – snadná orientace a vyhledávač služeb po celé ČR 
Nový portál nabídne unikátní vyhledávač služeb, který pečujícím najde vhodnou pomoc v okolí jejich bydliště kdekoliv v České republice. 
Podle zkušeností našich poradců se na nás velmi často pečující obrací s dotazem, jaké služby jsou dostupné v jejich okolí, a tento nový vyhledávač vám je snadno a rychle najde. Databáze služeb aktuálně zahrnuje téměř 4 500 tisíce položek, které budeme pravidelně doplňovat a aktualizovat,“ říká Ivo Mareš.
Největším přínosem vyhledávače a jeho hlavní přidanou hodnotou jsou především dvě věci:
Všechny služby na jednom místě 
Pečující nemusí složitě hledat vhodné služby / organizace / zařízení na několika různých stránkách či portálech, které nejsou vždy přehledné a méně zkušený uživatel hledanou informaci vůbec nemusí najít. 
Jednoduché, uživatelsky přívětivé rozhraní
Funguje to podobně, jako když na specializovaných portálech hledáte práci nebo bydlení. Do jednoho políčka napíšete místo vašeho bydliště a v druhém upřesníte, jaký typ podpory hledáte – jestli chcete poradit, nebo potřebujete ošetřovatelské služby, domov pro seniory, půjčovnu pomůcek atp. Pak už jen kliknete na tlačítko vyhledat a zobrazí se vám seznam všech zařízení a služeb, které odpovídají zadaným kritériím. Výsledky vyhledávání se zakreslí i na mapě, aby pečující měli přesný údaj, kde se jednotlivé služby, poradny či domovy nacházejí. 
Samostatná rubrika bude věnována nejčastějším dotazům, které naši poradci vyřizují.
I v tomto případě nám jde o to, aby pečující měli snadný a rychlý přístup k informacím, které jim pomohou lépe zvládnout každodenní péči o jejich blízké. Připravujeme také oblíbené tipy a rady pro pečující, které budou nově přehledně uspořádány, aby se k nim pečující co nejrychleji dostali,“ dodává Ivo Mareš. 

Stejně jako dosud budou na novém webovém portálu i aktuální pozvání a přihlášky na kurzy, které Pečuj doma pořádá na různých místech republiky. Příručky pro pečující, odborné publikace a tréninková videa budou zdarma ke stažení v sekci pro registrované uživatele. Videosekce se bude průběžně rozšiřovat a inovovat, tak aby odpovídala nejnovějším odborným poznatkům i zkušenostem z praxe.  

 

Více

Zaregistrujte se a stáhněte si další materiály. Je to zdarma.