Souvislost mezi cukrovkou a Alzheimerovou demencí

25. dubna 2018

Alzheimerova choroba je dnes nejběžnější degenerativní onemocnění mozku, demence vedoucí až k naprosté ztrátě schopností vykonávat i ty nejběžnější činnosti. Nemocní jsou v pokročilých stádiích nemoci odkázáni na péči jiných. Příčiny jsou stále neznámé a terapie spíše udržovací. V posledních letech, se však opakovaně setkávám s profesionály upozorňujícími na souvislost mezi poškozením mozku a cukrovkou, pro kterou je typická inzulinová rezistence.

Vysvětlení propojení nadbytku sacharidů ve stravě a demencí je logické, prevence stravou poměrně snadná, a proto jsem se rozhodla předat kompletní text Georgia Ede MD, kde obojí detailně vysvětluje.

Zdroj a dokončení na webu www.margit.cz

Chci pomoci pečujícím