Když vašeho nemocného přepadne akutní bolest

5. března 2018

Bolesti se rozlišují dle doby jejího trvání a charakteru. Bolest akutní začíná nenadále, často z pocitu plného zdraví a je spojena s akutním tělesným problémem.

Nejčastěji je ostrá, intenzivní a dobře lokalizovatelná. Akutní bolest aktivizuje sympatickou část autonomního nervového systému, což způsobuje takové reakce jako je silné pocení, zvýšený krevní tlak, zrychlené dýchání a pulz. Při vyšší intenzitě představuje velkou psychickou i fyzickou zátěž. Bolest může nemocného krutě sužovat a může také přispívat k rozvoji šoku. Postižení na ni reagují fyziologickými změnami. Obraz těchto změn se do značné míry kryje s podobným obrazem změn při zátěži nebo při stresu. Psychické prožívání akutní bolesti má tyto charakteristiky: Člověk je motoricky neklidný, někdy hlasitě křičí, potí se, je bledý, snaží se, pokud to jde zaujmout úlevovou polohu.  K okolí se může chovat agresivně.

Akutní bolest je často charakterizována jako volání postiženého o pomoc, které je určeno druhým lidem, může být doprovázená dušností, zvracením.

Jak máte reagovat při náhle vzniklé bolesti?

Nejprve se postiženého ptáme, co ho vlastně bolí, který orgán nebo část těla. Kam bolest vystřeluje. Například bolest u akutního infarktu myokardu může vystřelovat do levé horní končetiny nebo břicha. Bolest slinivky břišní, která patří k nejkrutějším zase vystřeluje pod pravou lopatku. Jak bylo řečeno již v minulých číslech, rozhodně neváhejte a zavolejte RZP, kdy se zdravotníkům na dispečinku snažte, pokud to jde popsat všechny okolnosti vzniku bolesti a řiďte se jejich radami, které vám poskytnou, jak se chovat do doby, než přijede zdravotnický tým. V zásadě platí, nikdy nepodávejte žádná analgetika, protože by jejich účinek mohl zkreslit průběh této akutní události a zastřít další případné příznaky.

Buďte nemocnému na blízku, slovem, či podáním ruky se snažte, pokud je to možné o navození klidné bezpečné atmosféry. Při pocitu žízně nepodávejte tekutiny, jen potírejte rty vlhkým kapesníkem. Může se také stát, že náhle vzniklá bolest břicha může náhle skončit. Tato situace nesvědčí o tom, že problém pominul, ale může být příznakem nově vzniklé komplikace, proto vyčkejte příjezdu sanitky a o tomto faktu informujte lékaře.

Bc. Mgr. Martina Terezie Kalábová

 

Chci pomoci pečujícím