Legislativa

Jaké zákony se Vás týkají? Jaké formuláře musíte vyplnit?

Vratky za neodebranou péči - vzor stížnosti a výzvy

7. března 2018

Některá pobytová zařízení sociálních služeb nevrací uživatelům poměrnou část příspěvku na péči za dny, kdy uživatel nepobývá v zařízení a příspěvek mu přesto přísluší. Často to není řešeno ani smluvně. Zveřejňujeme proto vzor "Stížnosti a výzvy k jednání o smlouvě a k navrácení nevyčerpaného příspěvku na péči".

Vzor ke stažení