Legislativa

Jaké zákony se Vás týkají? Jaké formuláře musíte vyplnit?

Nejdůležitější dokumenty k opatrovnictví a zastupování

5. března 2018

V příloze najdete:

  • poučení o právech a povinnostech opatrovníka,
  • vzor Zprávy o výkonu funkce opatrovníka a vyúčtování správy jmění opatrovance,
  • podrobné srovnání omezení svéprávnosti a zastupování,
  • vzor Návrhu na schválení zastoupení člena domácnosti soudem,
  • citaci zákona ohledně zastoupení členem domácnosti.

Ke stažení