Legislativa

Jaké zákony se Vás týkají? Jaké formuláře musíte vyplnit?

Návrhy na omezení svéprávnosti, tentokrát velmi podrobně

19. července 2018

Žádáte nás o podrobný návod k omezení svéprávnosti a opatrovnictví. Níže najdete vzory i podrobný výklad magistry Radky Pešlové.

Chci pomoci pečujícím