Legislativa

Jaké zákony se Vás týkají? Jaké formuláře musíte vyplnit?

Návrh na schválení právního jednání za nezletilého

24. srpna 2018

Vzor Návrhu na schválení právního jednání za nezletilého uvádíme v příloze. V našem případě se jedná o schválení nákupu automobilu.

Chci pomoci pečujícím