Legislativa

Jaké zákony se Vás týkají? Jaké formuláře musíte vyplnit?

Jak transformovat posudkovou službu

23. února 2018

Republikový výbor NRZP ČR vytvořil dokument Transformace posudkové služby. Tímto dokumentem chce vyvolat diskusi na téma posuzování zdravotního stavu. Současný stav, kdy lékařská posudková služba je povinna posuzovat nejen míru invalidity a nárok na nemocenské dávky, ale také posuzování míry závislosti, nárok na průkaz OZP a dávky na zvláštní kompenzační pomůcky, je dle mínění NRZP neudržitelný.

Lékařská posudková služba svůj úkol prakticky nezvládá a je nezbytné urychleně hledat jiná systémová řešení. Jednou z cest je vyčlenit nepojistné systémy z hodnocení lékařskou posudkovou službou a nastavit jiný postup posuzování nároků.

Dokument ke stažení