Formuláře a vzory

Opatrovnictví a zastupování, poučení, rozdíly, vzory

Stáhněte si text, který vypracovala Radka Pešlová. Dozvíte se, jak postupovat v zastoupení, pokud již Vám blízká osoba nedokáže samostatně jednat. Kromě přehledného vysvětlení problematiky zde najdete i vzory dokumentů.

Opatrovnictví Poučení, rozdíly, vzory

Návrh na omezení svéprávnosti

Omezení svéprávnosti se řeší na Městském / Okresním soudu podle pobytu toho, koho budete chtít omezit. Zahájení řízení se děje dvěma způsoby - podáním návrhu a podání podnětu.

Stáhnout dokument

Vzor stížnosti na nečinnost posudkové služby

Stížnost je vhodné podat v případech, kdy již bylo úřadem práce provedeno místní šetření, a Vy čekáte na posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem, aby mohlo být jednání o žádosti ukončeno, přičemž posudková komise Vás nechá čekat déle než třicet dní, které na to má ze zákona.

Stáhnout dokument

Žádost o přehled dob důchodového pojištění

Zkontrolujte si, zda máte u České správy sociálního zabezpeční zaznamenány všechny doby pojištění. Žádost o vystavení Informativního listu je bezplatná.

Stáhnout dokument

Dokumenty k opatrovnictví a zastupování

poučení o právech a povinnostech opatrovníka, vzor Zprávy o výkonu funkce opatrovníka a vyúčtování správy jmění opatrovance, podrobné srovnání omezení svéprávnosti a zastupování, vzor Návrhu na schválení zastoupení člena domácnosti soudem, citaci zákona ohledně zastoupení členem domácnosti.

Stáhnout dokument

Stížnost na nečinnost úřadu práce

Častou otázkou, kterou kladete v naší poradně i na kurzech, je: Co dělat, když se řízení kolem Příspěvku na péči nehýbe?

Stáhnout dokument

Vratky za neodebranou péči - vzor stížnosti a výzvy

Některá pobytová zařízení sociálních služeb nevrací uživatelům poměrnou část příspěvku na péči za dny, kdy uživatel nepobývá v zařízení a příspěvek mu přesto přísluší. Často to není řešeno ani smluvně.

Stáhnout dokument

Odvolání proti zamítnutí příspěvku na motorové vozidlo

Jak může vypadat odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce o zamítnutí žádosti o dávku na zvláštní pomůcku – motorové vozidlo.

Stáhnout dokument

Vzor smlouvy s asistentem sociální péče

Asistentem sociální péče je osoba starší 18 let, není podnikající osobou v oboru sociálních služeb a není osobou blízkou. Asistent SP má povinnost s opečovávaným (tj. s příjemcem příspěvku na péči) tuto smlouvu sepsat.

Stáhnout dokument

Návrh na zastoupení členem domácnosti

Jak má rodič postupovat, chce-li zastoupit své zletilé dítě s mentálním postižením ve věci jednání se sociální službou. Doporučujeme přiložit lékařskou zprávu prokazující duševní poruchu, tedy nejlépe souhrnnou zprávu od psychiatra či psychologa. Nic nepokazíte ani doplněním zprávy od praktického lékaře, který může stručně popsat schopnosti osoby. 

Stáhnout dokument

Vzor podnětu proti nečinnosti

Stáhnout dokument

Příspěvek na péči

Aktuální formuláře související s Příspěvkem na péči najdete na Integrovaném portálu MPSV.

Žádost o vrácení DPH u příspěvku na nauto

U motorového vozidla koupeného z příspěvku od státu je možné žádat vrácení DPH. Žádá se jednou za pět let v maximální výši 100 000 Kč (do tří let od zakoupení auta). Stejně jako příspěvek se při prodeji, znehodnocení nebo krádeži vozidla podíl DPH vrací. Prodejce musí být plátce DPH. DPH se počítá jen z částky, kterou si prodejce na vůz přisadil (rabat) – nikoliv z plné ceny.

Stáhnout dokument

Stížnost na pracovníka správního úřadu

Stáhnout dokument

Žádost o příspěvek na pomůcku od nadace

Jak má vypadat žádost o zvláštní pomůcku, kterou posíláte nadaci nebo firmě.

Stáhnout dokument

Vzory plné moci

Nabízíme Vám dva vzory plné moci ke správnímu řízení. Jeden je všeobecný k celému řízení a druhý je vzor k námitkám a odvoláním.

Stáhnout dokument I (celé řízení) Stáhnout dokument II (námitky a odvolání)

Odvolání proti nepřiznání příspěvku na zvláštní pomůcku

Stáhnout dokument

Chci pomoci pečujícím