Příručky a videa

Školu pečování můžete mít s námi vždy po ruce.

Soubory ke stažení

Na této stránce si můžete stáhnout vydané příručky pro pečující a jiné publikace, a také se podívat na názorná videa. Některé soubory jsou dostupné pouze po přihlášení.

Publikace dostupné bez přihlášení

Další příručky můžete také stahovat na www.dustojnestarnuti.cz.

Videa dostupná bez přihlášení

Audioknihy

Pro stažení klikněte pravým talčítkem a zvolte "uložit odkaz jako".

Pro stažení souborů, které jsou na této stránce níže, je zapotřebí být zaregistrovaný a přihlášen.

Rady sociálně-právní

Na 160 stranách najdete podrobné informace o všech příspěvcích, nárocích a výhodách, právech a povinnostech, které má laický pečovatel, dále cenné rady, jak svá práva vymáhat úřední cestou či soudně, nebo poučení, jaké existují možnosti pomoci. Obsáhlý je seznam vzorů nejrůznějších smluv, žádostí a odvolání, ukázek dokumentů.

Tato publikace z roku 2019 je třetím, přepracovaným, doplněným a aktualizovaným vydáním knihy Rady sociálně–právní, která vyšla poprvé roku 2013.

Je určena především rodinným pečujícím o seniory.

Stáhnout soubor: RADY-SP_2019_v04.pdf

Rady ošetřovatelské

Příručka na 76 stranách stručnou srozumitelnou formou popisuje základní ošetřovatelské dovednosti a radí, jak je zvládat. Mimo to se věnuje i vybavení a úravě domácnosti, vybavení lékárničky pečujícího a běžným denním činnostem jako je péče o hygienu či výživu nemocného. Obsahuje rovněž tipy na další literaturu a seznam institucí, kde lze vyhledat pomoc.

Stáhnout soubor: Rady ošetřovatelské 2017.pdf

Rady pro komunikaci

Příručka má opět 76 stran a měla by pečujícím napomoci zvládnout nejrůznější formy komunikace, kterým se při pečování nevyhnou. Přináší rady pro komunikaci s pacienty s různými nemoci a postiženími, i rady por komunikaci se zdravotnickým personálem.

Stáhnout soubor: rady pro komunikaci 2017.pdf

Rady lékařské

Zkušený lékař sepsal laikům velice přístupnou formou rady, jejichž cílem je udržet dobrou kvalitu péče v domácím prostředí. Najdete zde doporučení, jak se zachovat při různých obtížích, naučí Vás rozlišit, na co stačíte sami a kdy je nutná odborná konzultace a péče zdravotníků, prozrad, co očekávat od lékařů a jak jim lépe porozumět.

Stáhnout soubor: Rady lékařské 2017.pdf

Rady rehabilitační

Nová příručka o rehabilitování v domácím prostředí přináší shrnutí zásad, jak manipulovat a cvičit s ošetřovanou osobou v domácím prostředí. Publikace je rozšířená o kapitoly o rehabilitování podle jednotlivých diagnóz.

Stáhnout soubor: Rady rehabilitační 2017.pdf

Rady pro závěr života

Publikace je určena všem, kteří se rozhodují pečovat o člověka s vážným onemocněním v domácím prostředí až do konce, což znamená pečovat o člověka umírajícího. Najdete zde doporučení, jak pečovat o umírajícího, ale také o sebe sama, stručný výčet zdravotnických pomůcek, příznaky umírání i rady, co dělat po odchodu blízkého člověka. Nechybějí ani kontakty na různé instituce.

Stáhnout soubor: Rady pro závěr života 2017.pdf

Rady k ošetřování stomií

Příručka je členěna podle nejčastějších typů stomií. Každá kapitola obsahuje charakteristiku stomie, používané pomůcky, zásady převazování, výčet možných komplikací a způsoby, jak je řešit. Doplněny jsou přílohami o komunikaci se stomikem a seznamy kontaktů a odkazů, kam je možné se obrátit o rady a informace.

Stáhnout soubor: Rady stomie 2016.pdf

Rady pro pečující o člověka s demencí

Na 160 stranách příručka ukazuje, jak rozumět různým psychickým změnám nemocného, jaké dopady má nemoc na jeho chování a prožívání. Mnohé situace jsou doloženy na příkladech ze života, které dodali sociální pracovníci a profesionální pečovatelé. Vedle příkladů najdete i doporučení, jak danou problematiku či oblast zvládat.

Stáhnout soubor: Rady péče o člověka s demencí 2017.pdf

Video: Ošetřování stomií

Video o ošetřování stomií jsme sestříhali na 48 minut. Jde o praktické názorné ukázky se slovním komentářem. Video doplňuje příručku Rady k ošetřování stomií.

Přehrát video: péče o stomie.mp4

Video 1/8: Pomůcky

První z cyklu videí Doprovázení na konci života, které natočila Diakonie ČCE ve spolupráci s Hospicem sv. Alžběty v Brně: Jaké pomůcky je potřeba zajistit, abyste zvládli pečovat o svého blízkého až do závěru života?

Přehrát video: 1 pomůcky.mp4

Video 2/8: Jídlo, pití a péče na lůžku

Jaké podávat jídlo a pití, když se už blíží závěr života? Na co dbát? Co nezanedbat při péči o pacienta na lůžku?

Přehrát video: 2 jídlo, pití a péče na lůžku.mp4

Video 3/8: Výživa přes sondu

Podávání výživy, tekutin a léků přes sondu. Péče o sondu. Další z cyklu videí "Doprovázení na konci života".

Přehrát video: 3 výživa přes sondu.mp4

Video 4/8: Dušnost

Jak si poradit s častou komplikací – dušností? Kdy a jak lze použít oxygenerátor? Jak může pomoci lékař?

Přehrát video: 4 Dušnost.mp4

Video 5/8: Udržení tělesné teploty

Co dělat při nízké nebo vysoké teplotě? Jaké můžeme využít pomůcky? Další z videí Doprovázení na konci života.

Přehrát video: 5 udržení tělesné teploty.mp4

Video 6/8: Zvládnutí bolesti

Jak zvládnout bolest u nevyléčitelně nemocného? Druhy analgetik, přístroje, pomoc lékaře...

Přehrát video: 6 zvládnutí bolesti.mp4

Video 7/8: Krizové situace

Jak se zachovat při krvácení, zvracení, průlomových bolestech nebo zmatenosti? Tvorba krizového plánu při péči o nevyléčitelně nemocného.

Přehrát video: 7 krizové situace.mp4

Video 8/8: Příznaky umírání

Co provází odchod ze života? Jak jej zvládnout? Poslední z cyklu videí Doprovázení na konci života.

Přehrát video: 8 příznaky umírání.mp4

Video 1/25: Péče o stomie

Nabízíme Vám první z nácvikových videí cyklu Pečování II: Jak pečovat o člověka se stomií.

Přehrát video: 01 Péče o stomie.mp4

Video 2/25: Péče o oči

Zveřejňujeme druhé z nácvikových videí cyklu Pečování II. Týká se péče o oči.

Přehrát video: 02 Péče o oči.mp4

Video 3/25: Péče o dutinu ústní

Téma tohoto videa je péče o dutinu ústní.

Přehrát video: 03 Péče o dutinu ústní.mp4

Video 4/25: Měření glykémie

Měření glykemie je název dalšího nácvikového videa pro rodinné pečovatele.

Přehrát video: 04 Měření glykémie.mp4

Video 5/25: Aplikace inzulínu

Inzulín je možné dnes aplikovat nejen injekční stříkačkou.

Přehrát video: 05 Aplikace inzulínu.mp4

Video 6/25: Aplikace Clexanu

Už několik let se používá na "ředění krve" Clexan. Máte s ním vlastní zkušenost?

Přehrát video: 06 Aplikace Clexanu.mp4

Video 7/25: Polohy dolní končetiny a cévní cvičení

Víte, co to je cévní gymnastika a jaké polohy má zaujímat dolní končetina při onemocnění cév?

Přehrát video: 07 Polohy dolní končetiny.mp4

Video 8/25: Bandážování

Video o bandážování nahrazuje video, které jsme natočili v první sérii. Je přesnější a názornější.

Přehrát video: 08 Bandáže.mp4

Video 9/25: Bezpečná manipulace s nepohyblivým

Důležité téma: Bezpečná manipulace s nepohyblivým člověkem.

Přehrát video: 09 Manipulace s nepohyblivým.mp4

Video 10/25: Posouvání na lůžku a polohování

Přehrát video: 010 Posouvání a polohování.mp4

Video 11/25: Úlevové polohy

Onemocnění srdce a dýchacího systému patří k nejčastějším onemocněním ve stáří. Jak při nich opečovávanému ulevit?

Přehrát video: 011 Úlevové polohy.mp4

Video 12/25: První pomoc - vyšetření postiženého

Pokud poskytujeme urgentní pomoc, je třeba provést rychlé orientační vyšetření.

Přehrát video: 012 První pomoc - vyšetření postiženého.mp4

Video 13/25: První pomoc - mdloby

Co když náš blízký upadne do mdlob?

Přehrát video: 013 První pomoc - mdloby.mp4

Video 14/25: První pomoc - protišoková opatření

Každé zranění nebo náhlá příhoda může vést k šoku. Námětem videa jsou základní protišoková opatření.

Přehrát video: 014 První pomoc - protišoková opatření.mp4

Video 15/25: První pomoc - uvolnění dýchacích cest a masáž srdce

Uvolnit dýchací cesty a provést masáž srdce by měl umět i každý pečovatel.

Přehrát video: 015 První pomoc - Uvolnění dýchacích cest.mp4

Video 16/25: První pomoc - zlomenina dolní končetiny

A na závěr druhé série videí: první pomoc při zlomenině končetin. Nejprve dolní.

Přehrát video: 016 První pomoc - zlomenina dolní končetiny.mp4

Video 17/25: První pomoc - zlomenina horní končetiny

Jak postupovat při zlomenině horní končetiny.

Přehrát video: 017 První pomoc - zlomenina horní končetiny.mp4

Video 18/25: Podávání stravy do PEG sondy

Přehrát video: 018 Podávání stravy do PEG sondy.mp4

Video 19/25: Obvazová technika

Jak správně zafixovat kotník, koleno nebo zápěstí?

Přehrát video: 019 obvazová technika.mp4

Video 20/25: Inkontinence

Jaké pomůcky Vám usnadní péči o inkontinentní osobu?

Přehrát video: 020 inkontinence.mp4

Video 21/25: Pomůcky a polohování při CMP

Jak správně polohovat vašeho blízkého po cévní mozkové příhodě? Předvádí fyzioterapeutka.

Přehrát video: 021 Pomůcky a polohování při CMP.mp4

Video 22/25: Přístup k nemocnému po cévní mozkové příhodě

Jak přistupovat k nemocnému po CMP a zlepšit hybnost postižené části těla? Jaké úkony sebeobsluhy je možné procvičovat v sedu na lůžku? Předvádí zdravotní sestra.

Přehrát video: 022 přístup k nemocnému po CMP.mp4

Video 23/25: Cvičení po cévní mozkové příhodě

Jak cvičit s nemocným po cévní mozkové příhodě. Fyzioterapeutka s figurantkou předvádějí cvičení na lůžku, ale i v sedu nebo ve stoji u pracovní desky.

Přehrát video: 023 Cvičení po CMP.mp4

Video 24/25: Cvičení po náhradě ramenního kloubu

Cvičení po náhradě ramenního kloubu, od pasivního cvičení po aktivní cvičení s pomůckami.

Přehrát video: 024 cvičení po náhradě ramenního kloubu.mp4

Video 25/25: Cvičení po náhradě kyčelního kloubu

Jak cvičit s nemocným po náhradě kyčelního kloubu. Opět od pasivních cviků na lůžku až po aktivní cviky ve stoji.

Přehrát video: 025 cvičení po náhradě kyčelního kloubu.mp4

Chci pomoci pečujícím