Žádost o příspěvek a úmrtí žadatele

9. ledna 2018

Pečuji o tatínka, jeho zdravotní stav se zhoršuje, proto jsme podali žádost o zvýšení příspěvku na péči. Mám vážné obavy, že se tatínek zvýšení příspěvku už nedočká. Chci se zeptat, co se bude dít, pokud úřad nestihne vydat rozhodnutí o zvýšení příspěvku. Sociální šetření už proběhlo.

ODPOVĚĎ

Zemře-li tatínek před pravomocným rozhodnutím o příspěvku, vstupujete do dalšího řízení a nabýváte nárok na částky splatné do dne jeho smrti Vy, pokud jste byla uvedena v žádosti o příspěvek jako osoba, která poskytuje tatínkovi pomoc, a to za měsíce, kdy jste pečovala. Nárok na výplatu příspěvku nenáleží za kalendářní měsíc, ve kterém byl tatínek hospitalizován v nemocnici od prvního dne kalendářního měsíce.

Jarmila Hlavicová