Výplata pomoci v hmotné nouzi

10. srpna 2018

Pobírám Příspěvek na péči a byl mi schválen Příspěvek na Živobytí, které jsem podával v 7/2018, dnes jsem obdržel minimální částku, kde je uvedeno 7/2018. Je výplata za daný měsíc červenec, nebo obdržím další dávku ještě nyní v srpnu?

ODPOVĚĎ

Podmínky nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Podle tohoto zákona se „Příspěvek na živobytí vyplácí v kalendářním měsíci, na který náleží, v měsíčních lhůtách určených plátcem příspěvku.“

To v praxi znamená, že výplatu dávky určuje úřad práce, který může dávku rozložit i do týdenních nebo i denních částek (pokud usoudí, že příjemce nedokáže s větší částkou finančních prostředků hospodařit).

Odpověď na Vaši otázku by měla být uvedena v rozhodnutí, které jste k přiznání dávky obdržel. Jelikož jste o dávku požádal v červenci a dávka byla vyplacena, usuzuji z toho, že jste podmínky za měsíc červenec splnil a dávka by měla náležet za červenec.

Pokud se Vaše příjmy v srpnu nemění, měl by nárok trvat. Je však právem úřadu práce vyzvat Vás k tomu, abyste znovu doložil příjmy za měsíc srpen a potvrdil tak, že se Vaše finanční situace nezměnila a Váš nárok na dávku tedy trvá.

Pokud byste nárok nesplňoval, je povinností úřadu vydat (zamítavé) rozhodnutí a o odebrání dávky Vás informovat.

Pokud se stalo, že výplata dávky předběhla dopis s rozhodnutím, vyčkejte, rozhodnutí by mělo přijít během několika příštích dnů.

S pozdravem

Mgr. Jitka Vrchotová, DiS.