V sociální oblasti nelze podnikat bez registrace

27. března 2019

Ráda bych se věnovala činnosti osobní asistentky. Chtěla bych pomáhat starým lidem na vesnici  s nákupy, v domácnosti, s procházkami. Mám bakalářské vzdělání ekonomického směru. Jak už jsem se dočetla  na těchto stránkách, musím být registrována u příslušného krajského úřadu a musím mít patřičné vzdělání. Opravdu nemůžu provozovat volnou živnost a pomáhat ostatním?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

pokud chcete pečovat jako podnikatelský záměr, tak opravdu musíte být registrovaná jako poskytovatel sociální služby na krajském úřadu a nesmíte vytvářet zisk, můžete být zahrnuta v síti sociálních služeb (případně přijímat dotace), ale také musíte plnit kvalifikaci.

Pokud chcete pomáhat pár lidem okolo sebe, tak k tomu potřebujete smlouvu (vzor např. zde: www.pecujdoma.cz/res/archive/000211.rtf?seek=1510654372) a jste pečující osoba, tzv. asistent sociální péče.

Asistent sociální péče je osoba bez živnostenského oprávnění či bez jiného oprávnění k podnikání (např. s.r.o.), která v rámci „sousedské“ výpomoci pomáhá někomu ze svého okolí. Takto koncipovaná činnost je limitována ještě věkem 18 let (svéprávností) a vhodným zdravotním stavem.

V zásadě je takto označovaná osoba, která není osobou blízkou a současně není běžnou sociální službou (či nelegálně poskytovanou sociální službou).

Pokud byste se starala o jednu či dvě osoby a tyto osoby byly příjemci příspěvku na péči, pak si myslím, že je to použitelné a můžete být vedena jako pečující. V takovémto případě (neplatí pro péči o osoby nad 10 let v I. stupni PNP) byste podle § 7 odst. 1 písm. g zák. č. 48/1997 Sb., mohla být osoba, za kterou bude stát platit zdravotní pojištění:

  1. g) osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), a osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost),

Sociální pojištění za Vás placeno nebude, protože podle § 5 odst. 2 písm. e) zák. č. 155/1995 Sb. nejste buď osobou blízkou či osobou žijící ve společné domácnosti:

  1. e) osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu,

Pokud byste z této péče získala ročně více než 158 400 Kč (12x IV. stupeň PNP), tak byste musela vyšší sumu zdaňovat (daň z příjmu).

Zároveň musíte mít (pod sankcí 20 000 Kč) smlouvu s opečovávaným.

Vaše opečovávání, tedy asistenství, ale nesmí jevit známky podnikání. Protože pak nejde o asistenci na základě obecné smlouvy, ale musíte se zaregistrovat u Krajského úřadu, plnit standardy a další podmínky jako běžná sociální služba (více zde: http://www.mpsv.cz/cs/13371 a zde: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1487011335529_1).

Současně lze asistovat pouze osobám, které pobírají příspěvek na péči, protože tím se dostáváte do režimu zákona o sociálních službách a můžete být asistentem sociálních služeb. Pokud by si Vás ale chtěla platit osoba, která PNP nemá, pak by mohlo jít o pracovní poměr (zde je nutný zákoník práce a také podle zákona o sociálních službách vzdělání sociálního pracovníka) anebo o podnikání. Jenže v sociální oblasti – poskytování péče – nelze podnikat bez registrace, jak jsem již uvedla výše.

Mgr. Radka Pešlová

Chci pomoci pečujícím