Stížnost na lékaře

13. dubna 2018

Můžete nám prosím poslat vzor stížnosti na praktického lékaře, kterou chceme podat na kraji (u zřizovatele)?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

k tomu, aby bylo možné podat stížnost na Krajský úřad, je nutné uplatnit prvně stížnost u nadřízeného lékaře, se kterým nejsem spokojena (např. u ředitele nemocnice, pokud jde o lékaře v nemocnici). Pokud tato stížnost nebude vyřízena k Vaší spokojenosti, pak se můžete obrátit na krajský úřad, jakožto úřad poskytující registraci.

Stížnost je pouze obecného charakteru a má pouze doporučené náležitosti:

  • adresa úřadu
  • datum a místo sepsání sepsání
  • popis skutečností, se kterými nejste spokojena (stručně)
  • důkazy, které ke svému tvrzení máte (např. lékařskou zprávu, svědectví, nahrávku apod.)
  • podpis a nacionále stěžovatele (jméno, příjmení, adresa pro doručování, kontakt)

V příloze zasílám opravdu jen hrubý vzor stížnosti k řediteli a následně na Krajský úřad.

stížnost na lékaře

Mgr. Radka Pešlová