Snížení stupně ID, jak platit pojištění

Snížení stupně ID, jak platit pojištění
Snížení stupně ID, jak platit pojištění

Dotaz:

V roce 2010 jsem onkologicky onemocněla a do 3/2019 jsem pobírala invalidní důchod 3. stupně. Od března 2019 mi byl invalidní důchod snížen na 1. stupeň, tudíž pro mne i "povinnost" platby sociálního pojištění.

Můžete mi, prosím, poradit, jaká možnost by pro mne byla finančně nejlepší? Pracuji na DPP. Jsem často nemocná, proto každodenní zaměstnání není pro mne variantou.

 • Manžel je podnikatel, je vhodná pro něj varianta, aby mne" zaměstnal"? Jakým způsobem by to pro něj bylo nejlepší?
 • Varianta žena v domácnosti.
 • Doplácet si sociální pojištění ze svého.
 • Jiná varianta?

Odpověď:

Pokud je manžel osobou samostatně výdělečně činnou, tak Vám nemůže zaměstnat přímo, ale uvede Vás jako spolupracující manželku. Podnikatelé mívají většinou vykazované účetní zisky docela nízké a jejich rozdělení na dvě osoby, zdaleka nebývá tak výhodné. Zároveň ale s platbou sociálního pojištění by bylo placené i zdravotní, případně by mohla vzniknout i daňová povinnost (pokud by nestačily odčitatelné položky).

Samozřejmě by záleželo, jak moc Váš muž nyní vydělává a jaká částka by na Vás účetně byla vykazovaná.

Také ještě záleží, kolik Vám nyní je a zda je předpoklad, že se Vaše situace zlepší.

Protože jste invalidní v I. stupni, tak zdravotní za Vás platí nyní stát. Ale kdybyste byla zaměstnaná, musela byste platit plnou částku jako lidé bez invalidního důchodu.

Tedy bych asi volila jen přihlášení se k dobrovolnému důchodovému pojištění. Nicméně hradit jej je možné jen po omezenou dobu, proto je potřeba zvážit, zda se Váš stav v budoucnu zlepší, případně jak dlouho máte do řádného odchodu do důchodu (více v bodě 8, příp. 1, pokud jste v evidenci na ÚP: https://www.cssz.cz/web/cz/dobrovolna-ucast-na-pojisteni).

 

V současnosti se platí 2289 Kč a je to jako byste měla příjem (ze kterého se pak bude důchod počítat) 8 175 Kč.

V roce 2016 zveřejňovalo MPSV, kolik by vycházel starobní důchod, kdyby se podnikatelé pojišťovali na minimum/dvojnásobek minima/čtyřnásobek minima (naleznete zde: https://www.mpsv.cz/cs/23669).

Tedy ani v jednom případě to není žádná sláva. Ale u spolupracující osoby (s manželem) máte ještě odvody na zdravotním pojištění, ale také v případě nemoci si můžete platit nemocenskou část (nemocenské pojištění) a po ukončení byste v rámci úřadu práce mohla mít podporu v nezaměstnanosti (pokud byste s manželem spolupracovala alespoň 1 rok za poslední dva roky).

V rámci 4. varianty se podívejte do přílohy vyhlášky (zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-359#prilohy), zda opravdu odpovídá 1. stupeň ID Vaší nemoci, nebo byste měla mít vyšší stupeň.

Pokud by manžel byl podnikatel, ale způsobem např. společnosti s ručením omezeným, pak Vám může vytvořit pracovní místo. Pokud byste byla jeho jediným zaměstnancem, bylo by vhodné i uvažovat o zřízení místa pro osobu se zdravotním postižením. Na takovéto místo přispívá stát, ale je to docela dost papírování a spolupráce s ÚP. Příspěvek od státu nepokryje plné náklady na zaměstnávání, ale jen 75 %. Více zde: https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/zmeny-v-systemu-podpory-zamestnavani-ozp-od-20180101.pdf

Pokud v životě děláte něco ráda a dalo by se tím živit (i když málo), můžete také začít podnikat a příspěvek získat sama na sebe. Často se pak drobné podnikání začne vyplácet.

Můžete také hledat pracovní uplatnění na trhu práce, který je přizpůsoben výkonu zdravotně postižených:

 1. http://www.ozpprace.cz/
 2. http://www.praceprozp.cz/
 3. http://www.ligavozic.cz/sluzby/socialni-rehabilitace/pro-zamestnavatele
 4. http://www.ligavozic.cz/sluzby/socialni-rehabilitace/chci-praci - odkaz na podporované zaměstnávání
 5. http://www.agapo.cz/ - odkaz na podporované zaměstnávání http://www.agapo.cz/jak-pomahame/podporovane-zamestnavani/nase-sluzby
 6. http://www.scmvd.cz/ (nejde o samotné zaměstnávání, ale možnosti k rozšíření znalostí o výhodách zaměstnávání ZP) – seznam výrobních družstev invalidů, které lze oslovit: http://www.scmvd.cz/vyrobni-druzstva/vyrobni-druzstva-invalidu/39-vyrobni-druzstva-invalidu
 7. https://celsuz.cz/aktivity-pro-lidi-dlouhodobe-nezamestane/ - sociální rehabilitace – jak se dostat na trh práce
 8. Chráněné dílny na portálu MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/katalogorganizaceozp - tyto firmy podle regionu lze oslovit

Doufám, že některá z variant pro Vás bude přijatelná. Pokud byste měla nějaký další dotaz nebo doplňující dotaz, jsme tu pro Vás.

Mgr. Radka Pešlová

Chci pomoci pečujícím