Řešte dluhy s insolvenčním správcem

28. prosince 2018

Píši ohledně mé opatrované, která je od roku 2015 v insolvenci. Bohužel kvůli velmi nízkému příjmu nemohla insolvenci 9 měsíců splácet, v tuto dobu ji vznikli další dluhy vůči městu, jeden bude již splacen, ale přišel nedoplatek za energii přes 13.000 Kč a protože je město dobrý hospodář a nemůže ji vystavit splátkový kalendář aniž by vše nenahlásilo, chce insolvenci zrušit, protože do roku 2020 je velice pravděpodobné, že požadovaných 30% se neuhradí. Jakým způsobem mám jednat s městem, aby insolvenci neshodili? Jaký je další postup pokud po pěti  letech skončí insolvence a není uhrazeno požadovaných 30%? Město tvrdí, že pokud se posílá jen částka, která hradí náklady správce, je placení zbytečné.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

podle insolvenčního zákona může soud odpustit nesplacení plné části dluhu nezaviněným jednáním.

Za nezaviněný stav soud uznává např.:
* pokud se člověk dostane ne vlastním přičiněním do špatného zdravotního stavu, který mu brání splácet (poúrazový stav, pro prohloubení nemoci přiznaná invalidita) a jinak uplatňuje nárok na sociální dávky (např. invalidní důchod, nemocenskou)
* neplánované rodičovství, pokud ale také např. matka uplatňuje po otci výživné nejen na dítě, ale také na sebe (jako matku pečující o dítě, která i díky muži není nyní pro péči o dítě schopna plnit insolvenční povinnosti, a z tohoto důvodu žádá nejen výživné na sebe, ale i příspěvek na plnění insolvence)
* výpověď ze zaměstnání pro nadbytečnost (pokud je uplatněn nárok na odstupné a podporu v nezaměstnanosti)
apod.

Vždy je ale nutné maximálně vše komunikovat se soudem a insolvenčním správcem. V těchto (bohužel nikoliv ojedinělých) případech soudy nechají insolvenci doběhnout, nevyhlašují konkurz (pro nemajetnost by stejně nebyl připuštěn), a i když se nesplatí 30 %, ale je snaha plnit v rámci možností, pak insolvenční řízení bývá zdárně zajištěno.

Lze předem pochybovat, ale opravdu záleží na okolnostech daného případu. Více by Vám též měl říci Váš insolvenční správce, který zná praxi místních soudů (a dlužníků). Ale protože se chystá nulové oddlužení, tak stále je snaha soudů těžkým případům oddlužení povolit (již nyní), než je odepsat k celoživotnímu dlužené, které jim v životě nepomůže.

Co se týče toho, že město nemůže povolit splátky, bez nahlášení insolvenčnímu správci, aby bylo řádným hospodářem:
- město je také jeden z věřitelů?
- město nemá vztah ke správci a insolvenci, pak je řádným hospodářem, pokud zajistí alespoň minimální nárůst na účtu. Pro někoho je těžké dát celou sumu a tak nezaplatí nic. A město má výdaje s pracovníky, co zajišťují agendu k vymožení. Ale splátkový kalendář (je často zpoplatněn povolením) a po malých částech dostane celou sumu - co je tedy hospodárnější? Já se domnívám, že vidina získání platby.

Osobně doporučuji nahlásit správci, že vznikl nedoplatek - nejde o dluh, ale o nově vzniklou sumu, která nešla předvídat, protože pravděpodobně byly nastaveny nízké zálohy. Pro tuto sumu by neměla být insolvence zrušena. Přesto bych ale současně (i když to město nepovolilo) okamžitě uhradila částku, kterou je možné uhradit a pokračovala ve splácení, i když není splátkový kalendář (tzv. platím, co jde, jsem ke svému závazku odpovědná). Přesto to ale udělejte až po konzultaci se správcem, protože by se správce mohl domnívat, že jde o zvýhodňování věřitele (pokud je město také věřitel).

Pokud Vám insolvenční správce toleroval 9 měsíců nesplácení, myslím, že máte lidského správce a že jste dodali silné argumenty a může i nadále oddlužení běžet.

Držím pěsti (už máte tři roky za sebou!)

Mgr. Radka Pešlová