Prodloužení platnosti průkazu OZP

14. září 2018

Mému synovi končí platnost posouzení průkazu ZTP/P. S předstihem jsem se informovala na Úřadu práce na postup při prodlužování. Myslela jsem, že mi poradí to, že mám 3 či více měsíců před koncem nároku na průkaz podat formulář žádost o změnu nároku na průkaz.

Tuto variantu mi ale nedoporučili. Prý podle metodického pokynu pokud se rozhodnutí nestihne udělat do data platnosti, musí tuto žádost vždy zamítnout. A to, i když posudkový lékař uzná nárok na průkaz ZTP/P. Když jim totiž tento posudek přijde po době platnosti, pak syn už nemá platný průkaz a tak není co prodlužovat. Proto musí žádost zamítnout.
Velmi mě to překvapilo. Přijde mi nelogické, že i když podáme žádost o změnu nároku na průkaz v době platnosti průkazu a správní řízení se prodlouží ne naší vinou, pak synovi musí žádost zamítnout.
Oni proto klientům doporučují, aby si dva měsíce před skončením platnosti průkazu (ne dříve, taková je domluva s PL OSSZ) podali žádost o nový průkaz OZP. To se sice určitě nestihne do té doby , ale je jistota, že když lékařský posudek uzná nárok na průkaz ZTP/P, pak mohou o jeho přiznání rozhodnout kladně. To ovšem znamená, že syn bude s největší pravděpodoností několik měsíců bez platného průkazu OZP, protože dva měsíce na jeho vyřízení nestačí. I to mi na úřadě práce potvrdili, že se to děje.
Metodické pokyny má údajně každý úřad jiné. Metodička našeho úřadu na Praze 13 je na mateřské a zastupuje ji paní, která o pokynech prý nerozhodně. I úřednice ÚP se mi vyjádřila, že je to nelogické, zamítat žádosti o změnu, ale že takto postupují. Co si tedy počít? Jaké má syn možnosti, aby nedošlo k situaci, že např. půl roku bude bez platného průkazu (na změnu ze ZTP na ZTP/P jsme čekali 9 měsíců), přičemž jsem přesvědčena, že jeho nárok na základě diagnóz potrvá. Je nějaká cesta, jak docílit změny metodiky, nebo se prostě bránit?

ODPOVĚĎ

Dobrý den, ,

děkuji Vám za Váš dotaz. Už v úvodu však musím bohužel konstatovat, že se s dotazy tohoto druhu setkávám poměrně často. Důvodem je velmi dlouhá doba řízení a tím i (pochopitelné) obavy, aby průkaz OZP (resp. TP, ZTP nebo ZTP/P) byl vyřízen včas, tj. před skončením platnosti původního průkazu.

Jak tedy docílit toho, abyste průkaz OZP pro syna získala včas?

Jelikož (dle mých zkušeností) trvá řízení standardně 3-5 měsíců (někdy bohužel i déle), doporučuji podat žádost již začátkem ledna. Nenechte se odradit tvrzením, že metodické pokyny říkají něco jiného apod. Faktem zůstává, že zákon (který je nad metodickým pokynem) žádnou lhůtu nestanoví, Vaším právem tedy je podat novou žádost prakticky kdykoli.

Použijete-li pro podání žádosti formulář „Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením“, uveďte do bodu F (Důvod žádosti o změnu průkazu osoby se zdravotním postižením), že se jedná „o změnu data platnosti průkazu OZP“.

Vyhnete se tak tomu, že úřad bude při posuzování žádosti hledat způsob, jak nárok změnit. Tj. jak přiznat Vašemu synovi některý z nižších stupňů průkazu namísto ZTP/P, který máte nyní, který, podle toho, co píšete, by měl synovi náležet i nadále.

Můžete použít i formulář „Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením“. Zde žádný bod F není, můžete tedy věc vyřešit tak, že k žádosti přiložíte odůvodnění, do kterého uvedete poznámku, že žádáte „o přiznání průkazu OZP od následujícího dne po skončení platnosti stávajícího průkazu OZP.

Ať již zvolíte první nebo druhou variantu, v obou případech doporučuji podat žádost přes podatelnu a to buď tak, že budete mít 2 vyplněné kopie nebo poté, co úředník podatelny označí formulář razítkem přijetí, ho požádáte, abyste si mohla buď chytrým telefonem, nebo digitálním fotoaparátem (celý) formulář i s označením přijetí vyfotografovat.

Získáte tak jasný důkaz o tom, kdy byla žádost podána a tento doklad můžete použít při dalších krocích (viz dále).

Oba formuláře si můžete stáhnout a vytisknout zde: http://portal.mpsv.cz/forms příp. je můžete rovnou vyplnit. Získáte tak snadno 2 kopie.

Po podání žádosti byste měla (cca do týdne) obdržet usnesení o přerušení řízení. Důvodem je předání k posouzení posudkové službě. Na toto usnesení není třeba reagovat, je však dobré si ho uschovat pro další použití.

Posudková služba by měla do dle zákona vypracovat do 45 dnů posudek. Záleží však na úřadě práce, zda jim pro zpracování posudku nedá lhůtu jinou (rozumějte delší).

Pokud tedy (od obdržení usnesení o přerušení řízení) neobdržíte cca do 2 měsíců zprávu od úřadu práce, že k posouzení již došlo. Obraťte se na úřad práce (nejlépe písemně) s dotazem, jak řízení probíhá, jakou lhůtu posudkové službě dali a, kdy bude posudek vypracován.

Pokud dojde k překročení lhůty dané úřadem práce, resp. k překročení lhůty 45 dnů, podejte stížnost na nečinnost úřadu.

Všemi těmito kroky byste měla úřad „postrčit“ k tomu, aby vyřízení nového průkazu OZP proběhlo ještě před tím, než skončí platnost starého průkazu OZP.

Pokud by se to i přesto nepodařilo a Váš syn by byl bez nového průkazu, kupujte mu jízdenky, plaťte všude plné vstupné/jízdné a uschovávejte si doklady a to vč. dokladů např. za benzín. Zároveň s tím cca 1x do měsíce připomínejte úřadu práce (opět písemně), že stále čekáte na vydání nového průkazu OZP, vše dávejte přes podatelnu a kopie si zakládejte.

Po skončení řízení (až bude jasné, že synovi opět vznikl nárok na nový průkaz) můžete na základě dokladů žádat náhradu škody a to jak majetkové (tj. úhradu všech výdajů, které byste v případě včasného přiznání průkazu OZP vůbec neměli), tak tzv. nemajetkové, tj. odškodnění za všechny starosti (telefonování, psaní a připomínání se úřadu práce), které byste neměli, pokud by úřad správní lhůty dodržoval.

S pozdravem a přáním pokud možno bezproblémového vyřízení průkazu OZP.

Mgr. Jitka Vrchotová, DiS.