Problémy v domově pro seniory a výpověď pro kouření

17. července 2019

Manžel je po amputaci obou dolních končetin a před cca 4měsíci prodělal mozkovou mrtvici, kdy došlo k ochrnutí ruky. Začíná mít problém i s myšlením a pamětí, nedá se sním na ničem domluvit.Po hospitalizaci na LDN byl převezen do domova pro seniory.Manžel je silný kuřák a kouřil v noci na pokoji, protože nemůže v noci spát a před dům, jelikož je z bezpečnostních důvodů na noc uzavřený, nemůže dojet. Po několika upozorněních slíbil že už toto dělat nebude. Jeho závislost je silnější než on a proto dostal výpověď pro porušování vnitřních pravidel - kouření na pokoji v nočních hodinách. Toto porušil celkem 5x.

Jelikož manžel váží cca100kg, nezvládnu se o něj doma sama starat, je mi 65let. Byla mi sice doporučena polohovací postel, ale péči o něj nezvládnu už ani psychicky ani fyzicky. Byt bezbarierový nemám, na koupání je pouze vana. Oslovila jsem i pečovatelskou službu, ale vzhledem k hmotnosti manžela, mi odpověděla at si zkusím najít službu jinou.
Pokoušela jsem domluvit se sociální pracovnicí domova, zda by se nemohla pro manžela najít nějaká jiná alternativa ohledně kouření, že by měl třeba cigarety na sesterně, ale vstříc mi nevyšly. Nevím ted co si počít.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

předně – nikdo po Vás nemůže vyžadovat, abyste se o manžela starala Vy (případně Vy s dopomocí sociálních služeb). Je to sice partnerské, že starost trvá v dobách dobrých i zlých, ale ani tak to není vymahatelné a není možné po Vás chtít, abyste si tím zničila své zdraví.

Pokud manžel dostal výpověď, je to sice tvrdé, ale pokud sám ze služby neodejde, služba ho bez soudního rozhodnutí vystěhovat nemůže. Mohou Vás sice psychologicky vydírat, ale je to právě služba, u které je ubytovaný, která na danou situaci doplácí. V tomto případě je řešení ho prostě neodvést.  

Domnívám se, že právě ve službě mohlo dojít k omezení osoby tím, že nemá možnost vyjít před dům v nočních hodinách. Domov pro seniory je službou celodenní a měla by zde být k dispozici možnost pohybu kdykoliv uživatel potřebuje.

Pokud mu toto není umožněno, pak bohužel je porušení zákazu kouření také „na jejich triko“.

Dále se domnívám, že zákaz kouření je ujednán jen ve vnitřních pravidlech a není domluven ve smlouvě. Očekávám, že ve smlouvě o poskytování sociální služby bude uvedeno především to, že se zavazuje dodržovat vnitřní pravidla služby. Vnitřní pravidla ale nesmí nařídit více, než zákon. A zákaz kouření na pokoji zákon neupravuje, proto ho nelze jednostranně nařídit ve vnitřních pravidlech. Zákaz ve vnitřních pravidlech je tedy protizákonný a tím i neplatný.

Pokud by pak služba chtěla manžela vystěhovat soudně, musela by prokazovat u soudu ukončení smlouvy. V tomto případě by bylo potřeba namítat neplatné ukončení, pro porušení neplatného pravidla. Soud byste měli vyhrát.

Jiné by to bylo, kdyby si manžel se službou dohodli omezení kouření ve smlouvě – pak je touto dohodou vázán, za předpokladu, že byl schopen tento zákaz chápat (to, že závislost je víc, v tomto případě nehraje roli).

Nicméně, chápu, že je pro službu rizikem kouření na pokoji. Doporučuji obejít budovu, je dost možné, že samotní pracovníci potajmu kouří třeba na záchodě. Pak není logické peskovat uživatele, když sami svůj zákaz porušují. Nebo i noční služba chodí kouřit ven, tak proč není toto umožněno Vašemu manželovi?

Píšete, že manžel není pohyblivý a navíc je na tom mentálně špatně. V tomto případě bych doporučovala i možná změnu sociální služby z domova pro seniory na domov se zvláštním režimem, kde by měli zvládat i práci se závislostí na cigaretách.

Jeví se mi účelové tvrzení služby, že nemohou manželovi hlídat cigarety, ale v noci ho ven nemohou pustit – to ho omezit zvládají. Opravdu není běžné seniorům hlídat cigarety, pokud je senior schopen se sám za sebe rozhodovat. Pokud toho není schopen, tak by měl mít opatrovníka a pak je potřeba pro opatrovance některé věci zajišťovat (sem by patřilo i třeba hlídání cigaret). Nicméně toto by opětovně zvládl spíš domov se zvláštním režimem.

Pokud by přece jen manžel skončil doma, je vhodné se obrátit na krajský úřad (sociální odbor) a městský úřad (sociální odbor) o pomoc s najitím odpovídající pečovatelské služby. Váha uživatele nemůže být překážkou. Je třeba do pečovatelské služby poslat písemnou žádost a získat jejich vyjádření písemně (další služby najdete na webu iregist.mpsv.cz). Je sice logické, že drobná pečovatelka opravdu není schopna ošetřit muže o váze 100 kg, ale dvě pečovatelky už by to zvládnout mohly. 100 kg se jeví jako velká váha, ale není to neběžná váha. Mnohdy stačí, aby šlo jen o vysokého muže a přestože by nebyl obtloustlý, váží 100 kg. Tato situace (s váhou) se dá řešit třeba zvedacím zařízením, které lze žádat jako kompenzační pomůcku od zdravotní pojišťovny (stejně jako třeba polohovací postel, vozík apod.):

Metodika VZP je ke stažení zde: https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky

Předepisování pomůcek se také věnoval Časopis MOSTY 3/2016, Vydavatel NRZP ČR, „Jak postupovat při předpisu zdravotnických prostředků“, autoři článku: JUDr. Zdeněk Žižka a Mgr. Václav Krása, dostupné: http://nrzp.cz/images/PDF/MOSTY-casopis/2016_mosty_03.pdf 

Situace tedy řešitelná s domácí péčí je, ale musela by pečovatelská služba chtít. V jednání Vám opravdu mohou pomoci na obecním/městském úřadu.

Taktéž na pomoc nemusíte najmout jen pečovatelskou službu, ale třeba i zdatnějšího kamaráda/souseda, případně jinou soukromou osobu.

Píšete, že nemáte upravený byt – i tato situace by se prostřednictvím příspěvku od Úřadu práce dala řešit (rozšíření dveří, úprava koupelny) + poskytnutím kompenzačních pomůcek od zdravotní pojišťovny.

Od Úřadu práce lze žádat zvláštní pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí

 • motorové vozidlo (vlastníkem bude postižený, i když není řidičem),
 • dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, např. ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku,
 • speciální zádržní systémy (nikoli běžné dětské autosedačky),
 • stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitku apod.),
 • speciální komponenty osobního počítače, např. uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové vybavení,
 • nájezdové ližiny, přenosná rampa, schodolez,
 • schodišťová plošina, stropní zvedací systém, schodišťová sedačka, včetně instalace,
 • stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.

 

Pro úspěch u žádosti je ale potřeba, aby manžel splňoval vždy konkrétní diagnózu (viz tabulka níže).

 
 
Za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí se považuje:

vůz, zádržní systém[1]

úprava vozu[2]

úprava bytu[3]

komponenty do PC[4]

ližiny, rampy, schodolez[5]

schodišťová sedačka[6]

rozšíření dveří[7]

a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,

X

X

X

 

X

X

X

b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

X

X

X

 

X

X

X

c) anatomická ztráta podstatných částí jedné horní a jedné dolní končetiny v předloktí a výše a v bérci a výše,

 

X

X

X

   

X

d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

X

X

X

X

X

X

X

e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů
nebo jejich podstatné omezení hybnosti pro těžké kontraktury v okolí,

X

X

X

 

X

 

X

f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,

X

X

X

 

X

 

X

g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

X

X

X

X

X

 

X

h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin
a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

X

X

X

 

X

   

i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s krátkým pahýlem
bez možnosti oprotézování nebo exatrikulace v kyčelním kloubu,

X

X

X

 

X

X

X

j) anatomická nebo funkční ztráta končetiny,

 

X

X

X

   

X

k) anatomická nebo funkční ztráta obou horních končetin.

 

X

X

X

     

l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.

X

X

X

   

X

 

Jiné:

             

b) těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace.

X

           

 

Prosím, v jaké fázi nyní jste – už je manžel doma – potřebujete kontakty na pečovatelskou službu, městský úřad a hledat kompenzační pomůcky? Nebo je ještě ve službě a potřebujete někoho, kdo Vám pomůže vyjednávat? Jste opatrovníkem manžela? Nebo proč situaci neřeší manžel sám (tady chápu, že když s ním není domluva, třeba toho není schopen, ale v takovém případě by bylo potřeba, aby se začalo řešit manželovo opatrovnictví).

 

Ještě upozorňuji, že tím, že by manžel byl v domácí péči, náležel by mu pravděpodobně příspěvek na péči ve zvýšené částce, pro osoby žijící v domácím prostředí, což by Vám možná pomohlo najít širší množství pomoci.  

 

Ráda dále pomohu:

 • třeba sepsat dopis na službu, o neplatnosti výpovědi (tady bych ale potřebovala zaslat manželovu smlouvu o poskytování sociálních služeb a vnitřní pravidla služby),
 • požádat o pečovatelskou službu písemně s upozorněním, že nemají možnost odmítnout poskytování sociální služby,
 • přiblížit možnosti kompenzačních pomůcek.

Mgr. Radka Pešlová

 

[1]     motorové vozidlo nebo speciální zádržní systémy, nikoli běžné dětské autosedačky.

[2]     Dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, například ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku.

[3]     Stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, a to včetně stavebních prací spojených s rozšířením dveří v rámci uzpůsobení koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu, nikoli však o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.

[4]     Speciální komponenty osobního počítače, například uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové vybavení umožňující ovládání počítače ústy, očima nebo pohybem hlavy

[5]    Nájezdové ližiny, přenosná rampa, schodolez, svislá zdvihací plošina, včetně instalace, šikmá zvedací plošina, včetně instalace, stropní zvedací systém, včetně instalace, roštová rampa, včetně instalace

[6]     Schodišťová sedačka, včetně instalace.

[7]     Stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.

Chci pomoci pečujícím