Příspěvek na stropní zvedací systém

13. dubna 2018

Klientka by chtěla požádat o Příspěvek na zvláštní pomůcku - stropní zvedací systém. Netuším, zda se nemusí k žádosti podávat i návrh od některé firmy, která se tím zabývá. A popřípadě, co tento návrh musí obsahovat.

ODPOVĚĎ

Předně, osobě, které bude příspěvek poskytnut, musí být více než 3 roky.

Dále je nutný souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem, není-li vlastníkem nemovitosti osoba, které je tento příspěvek poskytován. Souhlas vlastníka nemovitosti může být nahrazen rozhodnutím soudu.

Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které osobě vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti, což musí žadatel doložit alespoň dvěma návrhy řešení a to včetně ceny. Tento návrh nemusí být doložen u žádosti, ale rozhodně musí být doložen, pokud k tomu ÚP vyzve. Zpravidla ale tyto dva návrhy vyžaduje ÚP nejlépe už s podáním žádosti, aby bylo možné dávku rychleji vyřídit.

Je tedy vhodné oslovit dvě firmy, které by Vám zpracovaly návrh na řešení stropního zařízení. Oba návrhy, budou-li technicky možné, doložíte na ÚP jako přílohu. Na to levnější (nejméně ekonomicky náročné) provedení ÚP může přispět.

Jedinou podmínkou (dle zákona) je, aby u řešení byla uvedena konečná cena. Technická nabídka je pak závislá na samotné firmě a jejich nabídkových možnostech. Většinou je potřeba alespoň hrubé zaměření (délka systému – např. z pokoje do koupelny), zkoumá se materiál k uchycení (trámy, panel, cihla atd., nutnost probourat zeď z pokoje do pokoje atd.), nacenění dovozu, instalace, stavebních prací, baterie zvedáku.

Podle toho, jak kvalitní nabídka bude, tak také může být přiznán příspěvek. Pokud by bylo potvrzeno jen, provedení stropního zařízení na adrese xy za cenu ... Kč, mohlo by takové konstatování být pro ÚP sice ze zákona dostatečné, ale dodavatel Vám pak takto negarantuje, že jde o konečnou cenu po instalaci. Je vhodné mít nabídku zpracovanou už jako podrobnou objednávku, abyste jako kupující věděli, co vše je součástí navrhované ceny a později třeba nezjistili, že jde o částku bez instalace.

Příspěvek se poskytuje na pomůcku vč. instalace.

Žádost naleznete zde: https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/print.jsp?SSID=wElca0CEVit6ZMZ~_UM5OyCexWmLtPiO

ÚP přispívá na 90 % ceny úpravy. Pokud je na tom Vaše klientka finančně velmi špatně, nemá na úhradu spoluúčasti, může společně se žádostí doložit majetkové poměry a požádat o příspěvek na spoluúčast.

Dokládala by tento formulář (pro všechny osoby, které s ní žijí v domácnosti):

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/print.jsp?SSID=EJRsC.nWNzcI3A_Q0QKeTGDnHBJFptEd

a případně i tyto příjmy: https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/print.jsp?FN=XPrijSez170101603&CMD=PrintEmpty&SSID=JFyJXoBh.8cf88VDgaMBu_UUYZ4hG5Y7

Je to pro Vás dostatečné?

Mgr. Radka Pešlová