Příspěvek na péči doma a v pobytovém zařízení

Příspěvek na péči doma a v pobytovém zařízení
Příspěvek na péči doma a v pobytovém zařízení

Dotaz:

Maminka mé kamarádky pobírá PnP ve IV. stupni. Do poloviny června se o ni starala doma. Od poloviny června nastoupila do Domova pro seniory.

PnP pobytové zařízení dostává zatím stále ve zvýšené částce, jako by byla doma 19 200 Kč. Úřad práce částku sníží až od následujícího měsíce po vydání rozhodnutí. Takže pravděpodobně od 1. srpna.  Má pobytové zařízení si právo ponechat vyšší částku PnP nebo si ponechat pouze částku 13 200 Kč a zbytek vyplatit původně pečující osobě?

Odpověď:

Děkuji za Váš dotaz. Podmínky výplaty příspěvku na péči řeší zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Co se týče úhrady za červenec, zákon (§ 73 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), jasně říká, že: „Úhrada za péči se stanoví při poskytování pobytových služeb, s výjimkou týdenních stacionářů, ve výši přiznaného příspěvku,“. Zde by tedy domovu měl náležet příspěvek v celé přiznané výši, tj. 19 200 Kč.

Za červen je to trochu složitější. Protože v jednom měsíci byla poskytována péče jak rodinou, tak sociální službou. Příspěvek se tedy musí rozdělit. Jak, to však zákon jednoznačně neupravuje.

Kde by to však mělo být upraveno, je smlouva o poskytování sociálních služeb. Tedy smlouva, kterou maminka (nebo ten, kdo ji v této věci zastupoval, pokud již sama není způsobilá smlouvu uzavřít) uzavřela při nástupu do domova pro seniory.

V této smlouvě musí být jasně formulováno, jak je hrazena péče za poskytované služby v domově (správně sepsaná smlouva řeší samostatně úhradu za pobyt a stravné a úhradu za péči). Některá zařízení mají ve smlouvě platbu stanovenou v částkách na den, podle toho, kdy nový obyvatel domova nastoupí, jinde je stanovena v částech přiznaného příspěvku.

Doporučuji tedy pečlivě prostudovat smlouvu a z ní by měla být výše úhrady jasně formulována.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Chci pomoci pečujícím