Podejte návrh na soud, kterému se zodpovídáte

25. ledna 2019

Musí mít opatrovanec peníze jen na účtě nebo může mít i doma v hotovosti. Jsem opatrovník manžela. Manžel je v ústavu a dostal 30 000 z dědictví po matce a švagr mi je dal v hotovosti. A co se stane pokud vyberu peníze z účtu manžela? Platí nějaké Společné jmění manželů (SJM)?  Potřebovala jsem opravit auto, abych za ním mohla jezdit cca 100 km

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

pokud jste opatrovníkem svého manžela, tak se zodpovídáte soudu za správu manželových prostředků. Není sice určené, zda musí být peníze opatrovance na účtu, nebo v hotovosti, ale každopádně mají být oddělené od financí opatrovníka a všechny neběžné položky mají být nechány schválit soudem.

Současně nelze ve prospěch opatrovníka a opatrovnické rady (pokud by existovala) bezplatně převádět majetek. Chápu, že existuje nějaké společné jmění manželů, ale ve Vašem případě odděleného vedení domácnosti je otázkou, jak by na útratu manželových prostředků pohlížel soud. Teoreticky, pokud doplácíte manželovi pobyt v zařízení, hradíte i náklady ze svého, pak by bylo spravedlivé, kdyby Vám přispěl na opravu Vašeho společného vozu. Pokud je ale vůz ve Vašem vlastnictví, pak je otázkou, jak byste jeho opravu odůvodnila.

Navíc, nepíšete nic o ceně a rozsahu opravy.

Opatrovník může s opatrovancovým majetkem nakládat jen v rozsahu běžné, za což lze považovat:

 • věci běžné denní potřeby (jídlo, pití, drogistické výrobky, léky, oblečení apod.),
 • hrazení nákladů na bydlení, služby,
 • úhrada a provoz mobilního telefonu (příp. jeho pořízení),
 • nabytí či převod movité věci nižší hodnoty (např. koupě rádia, TV),
 • výběr dividend, úroků, nájmu (z pronajatého majetku),
 • běžná údržba nemovitosti či movitých věcí.

Neběžné záležitosti při správě majetku podléhají schválení soudem vždy na základě jednotlivých okolností a celkové povaze konkrétnímu posouzení. Jde o individuální rozhodnutí v pravomoci soudu (pokud není zřízena opatrovnická rada) – tzv. jde o posouzení případ od případu:

 • nabytí či převod movité věci vyšší hodnoty, např. motorového vozidla (nikoliv však jednostopého),
 • nakládání se stavebním spořením,
 • rozsáhlá rekonstrukce nemovitosti,
 • darování nikoliv běžného daru (např. při narozeninách, Vánocích) ve prospěch opatrovníka, opatrovnické rady
 • úvěr

Tedy ve Vašem případě záleží, o jakou opravu vozu šlo. Kdo vůz vlastní.

Není podstatné, že budete opatrovance navštěvovat, neboť setkávání se s opatrovníkem má být pro opatrovance zdarma. Je ale také otázkou, proč je vzdálen od Vašeho bydliště 100 km. Pokud jej navštívíte 1x měsíčně, pak pravděpodobně oprava vozu nebude přiměřená k počtu návštěv a ceně hromadné dopravy.

Dále je otázka SJM – tedy na kolik oprávněně do SJM přispíváte Vy a nakolik manžel a jaké jsou možnosti. Pokud Vy nadále užíváte Váš společný majetek, pak je otázkou, zda navíc manžel má přispívat na náklady nespolečné domácnosti.

Pokud chcete provádět nestandardní nakládání s majetkem opatrovance, doporučuji se předem zeptat soud na souhlas s právním jednáním za opatrovance.

Omlouvám se, že nemám přesnější odpověď. Potřebovala bych Vaši situaci znát přesněji. Jistější byste si ale byla, pokud byste podala návrh na soud:

„Návrh na schválení právního jednání ve věci úhrady opravy vozu z opatrovancových prostředků“

V návrhu uveďte argumenty pro úhradu. Když to soud schválí, máte klid a jistotu postupu. Když to neschválí, opravu neprovedete a nikdo se po Vás nebude moci hojit náhradou škody pro špatnou správu majetku.

Pěkný den

Mgr. Radka Pešlová

 

Chci pomoci pečujícím