Péče o polského občana

11. ledna 2018

Žijeme s manželkou trvale v České republice. Tchýně žije v Polsku a je polské národnosti. Její zdravotní stav se natolik zhoršil, že bychom ji s manželkou rádi umístili v některém ze zařízení sociálních služeb v místě našeho bydliště, tedy v ČR. Co vše musíme předložit za doklady a co je třeba udělat proto, aby mohla být tchýně umístěna v ČR do zařízení sociálních služeb?

Nyní jednáme o možnosti odlehčovací služby a následně o umístění ve službě Domova pro seniory s celoročním pobytem. A jak je to v tomto případě s nárokem na příspěvek na péči?

ODPOVĚĎ

Občan Evropské unie může využívat sociální služby i mimo svoji domovinu. Můžete se tedy pokusit tchýni sjednat služby u nás v ČR. Registrované služby naleznete zde: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1507731243631_1.

Umístění v ČR ale velmi zvažte, protože většině starších lidí dělá opravdu problém jazyková bariéra.

Každá služba má (měla by) na svých stránkách (na webu) žádost o poskytnutí služby. K tomu se pak dokládá doklad totožnosti a potvrzení lékaře. Většina služeb si ale potřebuje udělat své šetření, aby zjistili, zda je žadatel způsobilý být právě v jejich službě. Odhadují závislost takové osoby, zda už je to na pobytovou službu či zda by ještě mohl pobývat doma.

Když má pak služba volnou kapacitu, může žadatele přijmout. Pokud volnou kapacitu nemá, přijme jej až po uvolnění lůžka a jen v případě, že žadatel je hodnocen jako nejpotřebnější (žadatelů je většinou více a je třeba mezi nimi rozhodnout, kdo službu potřebuje víc).

I když nepřímo a v rozporu se zákonem, ale bohužel často reálně, o přiznání místa ve službě rozhoduje i to, jak je na tom žadatel finančně, zda má na zaplacení služby (bydlení, strava) a zda má vysoký příspěvek na péči. Což by mohl komplikovat fakt, že tchýně u nás pravděpodobně nezíská příspěvek na péči, protože není českou občankou a současně v ČR neplatila pojištění, aby jí plynul český důchod.

Je tedy nutné uplatnit žádost o dávku na podporu péče v Polské republice. Odhaduji, že to bude podle pobytu tchýně. Tato dávka by se pak měla vyplácet i mimo území Polska, až tchýni převezete do ČR.

Tím byste zase mohli lépe dosáhnout na poskytování služby.

V Polsku je o příspěvek na dlouhodobou péči (více se dozvíte na str. 27 zde: http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Poland_cs.pdf a na str. 51 zde: https://koopolis.cz/file/home/download/1212?key=2fd7643342).  

Pro konkrétní dotazy, co, jak a kde máte vyřídit pro polského občana, doporučuji zjišťovat více na Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (https://www.mpips.gov.pl/).

Pěkný den

Mgr. Radka Pešlová