Kontakt Vyhledávání Privátní sekce
Bezplatná linka pro pečující 800 915 915 Jsme tu pro Vás každý všední den od 9 do 17
Zavřít Přihlášení

Péče a ukončení práce

Péče a ukončení práce

Dcera by se ráda plně starala o svoji maminku, které je 81 let. Neví však, jak to ošetřit u zaměstnavatele. Má dát výpověď? A na jaké finanční příspěvky má jako pečující nárok? 

Dotaz:

Maminka klientky (81 let) potřebuje stálou péči doma, její zdravotní stav není příznivý. Klientka, která stále dochází do práce, s ní chce zůstat doma a péči ji tak obstarat. Jaký status by se měl této situaci přisoudit? Jak tuto záležitost vyřešit se zaměstnavatelem? Je zde vhodné nastolit tzv. dlouhodobé ošetřovné?  Nebo status péče o osobu blízkou?

Doplňující informace: Hospitalizace její babičky proběhla před 4 lety. Zrovna čekají návštěvu, která bude v domácnosti posuzovat zvýšení příspěvku ze stupně 2 na stupeň 3. Dle slov klientky nemůže setrvat babička doma sama a nepostará se o sebe. Situaci péče o babičku zatím klientka řeší tzv. "paragrafem", ale nemůže to tak provádět stále.

Odpověď:

Pokud je maminka ve II. stupni závislosti, již nyní s ní dcera může zůstat doma a je kryta zdravotním pojištěním (jen se musí nahlásit na pojišťovnu), pokud je na ÚP nahlášena jako pečující osoba.

Po ukončení péče se nahlásí na OSSZ a tím bude mít dobu péče započtenou i do důchodového pojištění.

U tohoto způsobu se ale spíše předpokládá ukončení současného zaměstnání. Někteří ještě pak jdou na Úřad práce vyčerpat podporu v nezaměstnanosti (ale na ÚP by měl být jen někdo, kdo si práci chce najít a nastoupit do ní a nikoliv, že chce "jen" podporu).

Pokud by chtěla vykonávat současnou práci, ale potřebovala by úpravu pracovní doby, tak na to má jako pečující právo (§ 241 odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb.).

Pokud by maminka byla hospitalizovaná po dobu alespoň 7 dnů a následně lékař (nemocnice) nařídil péči alespoň an 30 dnů, tak může dcera být s maminkou doma na dlouhodobém ošetřovném až 90 dnů (http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/dlouhodobe-osetrovne.htm). Tato absence u zaměstnavatele, který s tím vydá souhlas, je omluvená a lze ji prodloužit, ale již bez finančních prostředků od OSSZ (nevyplácí se pak už nemocenská dávka).

Tedy - stále, pokud je dcera pečující, má statut pečující s povinnostmi (hlásit se na svou zdr. poj., pečovat, pokud by došlo k hospitalizaci, tak na ÚP - PNP nahlásit atd.). K tomu může:

- být doma bez dalšího (po ukončení prac. poměru)

- být evidovaná na ÚP, mít podporu (ale musí plnit povinnosti - chodit na umístěnky, schůzky atd.)

- pracovat na zkrácený úvazek a pečovat

- po hospitalizaci pracovat, ale pro dlouhodobé ošetřovné být doma s maminkou a uvidí se, co bude za 90 dnů.

- mít pracovní poměr a být na běžném ošetřovném (dříve OČR), které sice trvá, ale výplata dávky skončí po devíti dnech ošetřování

Pokud nestačí prostředky v rodině, zvážila bych možnosti příspěvku na bydlení (https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni).

Je to pro Vaši orientaci dostačující? Nevypisuji vše podrobně, jako klientům, protože jste z oboru, ale kdybyste cokoliv potřebovala dopřesnit, napište.

Mgr. Radka Pešlová

dle právního stavu ke dni 12. 11. 2018