Na statut OZZ není vyhláška, takže…

12. července 2019

Mému známému byl přiznán institut osoby se zdravotním znevýhodněním podle § 67 odst. 3 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Známý je v evidenci ÚP. Pracovnice ÚP má rozhodnutí o přiznání tohoto institutu k dispozici. Problém nastává v momentě, kdy mu ÚP nabízí místo zedníka. Známý musí tohoto zaměstnavatele navštívit, ale s ohledem na jeho nepříznivý zdravotní stav, musí takovéto prac. místo odmítnout. Na ÚP pak musí doložit potvrzení od lékaře, že není způsobilý vykonávat toto zaměstnání. Je takový postup správný? Nestačí, že má ÚP k dispozici rozhodnutí OSSZ?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

statut osoby zdravotně znevýhodněné automaticky nevylučuje určitý druh zaměstnání. Protože pro statut OZZ není daná vyhláška, pravděpodobně nemůže pracovnice ÚP vědět (na základě rozhodnutí), které činnosti Váš známý nemůže vykonávat. Pak je opravdu nutné zkoumat každou pracovní příležitost individuálně.

Váš známý má ještě možnost pracovní místo přijmout a teprve následně v rámci pracovně-lékařské prohlídky mu nebude dovoleno danou činnost vykonávat. Tím s ním nebude navázán pracovní poměr pro nevyhovující zdravotní stav.

Řešením by bylo si vyžádat z posudkového lékařství závěr posudkového lékaře (tedy popis, pro co uznal statut OZZ) a tento závěr posudkového lékaře doložit na odbor zaměstnanosti.

Mgr. Radka Pešlová

Chci pomoci pečujícím