Můžu si část Příspěvku na péči ponechat jako rezervu?

23. července 2019

Chtěla bych se zeptat, zda poskytnutý příspěvek na péči musí být využitý v plném rozsahu v daném měsíci nebo jej lze částečně ponechat jako rezervu pro např. zhoršení zdravotního stavu nebo nutnosti uzavření smlouvy s poskytovatelem sociální péče.

 

 

 

 

 

 

 

ODPOVĚĎ

Přestože ÚP nemá moc pracovníků ke kontrole, tak má být ÚP přiznán v takovém rozsahu, který přesně odpovídá současnému stupni závislosti. Tedy má být využit plně. Pokud není potřeba jeho plné využití, může to indikovat to, že je nadhodnocen.

Pokud by v budoucnu došlo k potřebě vyšší péče, tak je prostředkem požádání o navýšení.

Současně je příspěvek jen příspěvkem a nutně nemusí pokrýt náklady na celou péči (běžně rodina pečuje daleko více, než je skutečná výše příspěvku na péči).

Pokud nebude PNP plně využit, může jej ÚP pozastavit (po kontrole) a současně může zahájit z moci úřední přezkum vedoucí ke snížení stupně.

Mgr. Radka Pešlová

Chci pomoci pečujícím