Manipulace s účtem mrtvého

19. prosince 2018

Pečující zemřel tatínek, který byl umístěný v LDN. Cca 6 dní po jeho smrti byly z depositního účtu strženy peníze - úhrada doplatku za léky. Pečující se to zdá podezřelé a zajímá ji, proč byly peníze odečteny až tak pozdě, je to běžný postup, nevíte náhodou?

ODPOVĚĎ

Z jakého depositního účtu? Která banka to vedla? Banky po smrti strhávají pouze trvalé příkazy. Jde-li o "deposita", tedy slovní podobnost s bankovním produktem, kterou často užívají nemocnice, úřady a sociální služby, když uschovávají prostředky klientů, tak zde se musíte ptát na místech, kde to bylo provedeno. Jakto že někdo po smrti manipuloval s finančními prostředky, jaký k tomu měl zákonný podklad? Někdy je to zakotveno v nějaké smlouvě, ale nebývá to obvyklé.

Mgr. Radka Pešlová