Má poskytovatel péče nárok na celý příspěvek?

20. května 2019

Má nárok poskytovatel péče (fyzická osoba) na celý PnP a může tuto částku nějak na příjemci nebo i ÚP vymáhat, nebo záleží pouze na příjemci PnP jak s uvedenou přiznanou částkou PnP naloží…

ODPOVĚĎ

Jsme dospělé svobodné bytosti a pokud se člověk rozhodne o druhého pečovat, měl by si s ním sjednat podmínky této péče. Jak uvádím výše, může dokonce existovat povinnost mít k tomu písemnou smlouvu. Ač není písemná smlouva povinná pro osoby blízké, i v tomto případě to velmi doporučuji, aby právě nedocházelo k tomu, že by třeba nedocházelo k zaplacení práce (otrokářství bylo zrušeno již dávno).

Pečující má tedy nárok na zaplacení své práce v rozsahu domluvy s opečovávaným. Pokud by docházelo (často se tak děje mezi manželi, v rodině mezi sourozenci a rodičem) k podhodnocování péče a opečovávaný by si nechával prostředky, případně by nadmíru platil jiné osobě, která neudělá tolik péče, může se pečující obrátit na ÚP s žádostí o prošetření a ustanovení zvláštního příjemce.

Pokud totiž ÚP zjistí, že je příspěvek na péči dán na správný stupeň závislosti, zároveň je poskytována dostatečná péče, ALE OPEČOVÁVANÝ ZA PÉČI NEPLATÍ, není účelné dávku odejmout, ale ustanovit osobu, která s příspěvkem bude zacházet místo opečovávaného a zajistí řádné zaplacení péče. Zvláštním příjemcem může být i jediný pečující (př. manžel neplatí manželce za péči, přestože ta se plně stará. Ona pak je ustanovena zvláštním příjemcem příspěvku, který si sama sobě za danou péči vyplácí).

Mgr. Radka Pešlová

Chci pomoci pečujícím