Když musí nastoupit sociální pracovník

8. listopadu 2018

V obci žije starý pán, který je čím dál více nebezpečný sobě i svému okolí. Žije sám ve velmi špatném prostředí a již se o sebe nedovede dostatečně postarat. Má dceru, která za ním výjimečně přijede, pravděpodobně ale nemá chuť či možnosti situaci aktivněji řešit. Na obecní úřad nyní chodí sousedé starého pána, kteří jsou jeho chováním nějak dotčeni a prosí o pomoc. Paní z obecního úřadu neví, jak nyní postupovat. Napadlo ji zažádat soudně o zbavení svéprávnosti, moc se jí ale tato cesta nezamlouvá. 

ODPOVĚĎ:

Tyto informace jsou velmi kusé. Je potřeba se spojit se sociální pracovnicí na obci, která má mít sociální vzdělání a vědět, jak se provádí sociální práce.

Měla by pána navštívit, zvážit jeho stav, možnosti, ověřit jeho schopnosti. Měla by pohovořit s dcerou a sousedy.

Teprve potom může uvažovat, o tom, co by pán potřeboval, aby mu bylo lépe:

- potřebuje pečovatelku?

- potřebuje lékařské ošetření?

- potřebuje pomoci s placením nákladů na bydlení a vyřizování běžných věcí v životě?

- má málo peněz?

Co trápí pána? Není podstatné, co trápí sousedy, ale co trápí jeho.

Pokud je agresivní a ostatní ohrožuje, tak je třeba to řešit v době ohrožení přivoláním Policie. Pokud trpí zdravotně, je třeba volat lékaře. Pokud potřebuje pomoc, lze s ním komunikovat, máme tu sociální služby. Pokud už není schopen za sebe jednat, potřebuje zástupce a tady by se teprve mělo uvažovat o možnostech podpory. Ale omezení svéprávnosti je až to poslední. nepomohlo by mu mít jen zástupce z řad členů domácnosti? Nebo jen opatrovníka bez omezení svéprávnosti? Nebo je nutné, aby si sám svým aktivním jednáním (např. "šmejdi") neublížil, pak by omezení svéprávnosti mělo smysl.

Pokud by pak třeba potřebovala pomoci se sepsáním návrhu/podnětu na opatrovnictví, to lze. Ale takhle na dálku bohužel nejsme schopni udělat rozbor situace.

Mgr. Radka Pešlová