Je možné dočerpat rodičovský příspěvek podle novely?

6. března 2018

Chtěl bych se zeptat, zda je možné dle novely zákona dočerpat rodičovský příspěvek na děti dvojčata. Našim dvěma klukům budou 4 roky 13. března 2018 (jsou narozeni 13.3.2014).
Manželka čerpala rodičovský příspěvek v celkové výši 220 tisíc Kč v letech 2014-2016 (platba byla 10 tisíc měsíčně po dobu zhruba 2 let).

Bylo by nyní ještě na poslední chvíli možno zažádat o zbylých 110 tisíc Kč? (po novele je nyní rod. příspěvek na dvojčata 330 tisíc) - slyšeli jsme, že by to snad nějak šlo před završením 4 let věku dětí.
V týdnu před 13.březnem jdeme s dotazem na Úřad práce v Liberci - odd. výplaty dávek státní sociální podpory. Jak jsem pochopil, úřady - resp. pro úředníky je tato věc dosti čerstvá a nejsem si jistý, zda naši žádost posoudí správně. Víme už, že musíme znovu vyplnit formulář "Žádost o rodičovský příspěvek". Otázka je, na jak velkou částku můžeme dosáhnout - na celých 110 tisíc? Nebo jen na část?

Odpověď 

Určitě je vhodné ještě požádat o dočerpání.

Potřebujete podat žádost o rodičovský příspěvek: https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/form/RodP180101101.jsp

V bodu E napíšete, že žádáte od 1.1.2018. Jde požádat příspěvek až tři měsíce zpětně, ale před 1.1.2018 neplatil daný zákon o možnosti dočerpání 110 000 Kč pro dvojčata. Nenechte se „ukecat“, abyste tam napsali, že chcete přiznat dávku až ode dne, kdy dojdete na úřad. To by Vám peníze dali jen za březen. 

Zároveň na leden, únor a březen (kdy už jsou dvojčata čtyřletá) může vyčerpat něco z cílové sumy 110 000 Kč. Pravděpodobně se Vám nepodaří vyčerpat vše, protože můžete čerpat jen do výše 1,5 násobku původní peněžité pomoci v mateřství (PPM) vyplácené v třicetidenním měsíci nebo nemocenské v souvislosti s porodem.

Tedy, před porodem a chvíli po porodu dostávala manželka z okresní správy sociálního zabezpečení nejspíš PPM. Ta se jinak vyplácela za leden (31 dnů), únor (28 dnů) a jinak za duben (30 dnů). Nás zajímá, kolik jí náleželo za 30 dnů. Pokud to bylo třeba 15 000 Kč, tak do bodu F na žádosti vyplňte částku 22 500 Kč (15 000 Kč x 1,5). V takovém případě vyberete 3x 22 500 Kč (za leden, únor a březen). Zbytek do 110 000 Kč bohužel propadne.

Nicméně, může být, že jste v roce 2014 měl vyšší příjmy než manželka. Pokud ano, nechte potvrdit pro Vás na OSSZ formulář: https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/form/XRodPZ180102215.jsp v oddíle D. A pokud Vy byste měl doložený vyšší příjem (tedy, fiktivně by u Vás přicházela v úvahu vyšší PPM), pak můžete zvolit výši podle Vašeho.

Případně manželka měla 15 000 Kč, ale Vám by OSSZ potvrdila 19 000 Kč. Pak je pro Vás výhodnější doložit Váš doklad a manželka (případně Vy) by v rodičovském příspěvku požádala o dávku měsíčně (bod F) 28 500 Kč (tj. 19 000 Kč x 1,5).

Mgr. RADKA PEŠLOVÁ

 

Chci pomoci pečujícím