Kontakt Vyhledávání Privátní sekce
Bezplatná linka pro pečující 800 915 915 Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 9 do 20
Zavřít Přihlášení

Invalidní důchod třetího stupně a práceschopnost

Invalidní důchod třetího stupně a práceschopnost

Paní, která dříve pracovala jako OSVČ, nyní pobírá invalidní důchod III. stupně a zajímá ji, zda má nárok na podporu v nezaměstnanosti. 

Dotaz:

Podnikala jsem jako OSVČ v oblasti péče o rodinu a domácnost. V roce 2015 jsem onkologicky onemocněla a v 11/2017 jsem přerušila živnost. Od 2/2016 mám ID III.stupně. Moje otázka zní, pokud bych se zaregistrovala na ÚP, měla bych nárok na podporu v nezaměstnanosti?  Pracovat bych mohla pouze za vyjímečných podmínek na DPP jen pár hodin v měsíci.

Odpověď:

Dobrý den,
 
na Úřad práce se lze registrovat dvěma způsoby:
- jako uchazeč o zaměstnání
- jako zájemce o zaměstnání
 
Jako uchazeč prohlašujete, že máte možnost, chuť a zdraví pracovat a jste schopna (a ochotna) nastoupit nejlépe na plný úvazek. Pokud máte nějaké zdravotní komplikace, případně pečujete o dítě, musíte být schopna nastoupit alespoň na poloviční úvazek.
Pokud toho nejste schopna, tak se o zaměstnání vlastně neucházíte a nemáte se na Úřadu práce registrovat.
 
Protože s možností být uchazečem se pojí i možnost si následně požádat o podporu v nezaměstnanosti, je za Vás placeno zdravotní pojištění (konkrétně ve Vašem případě zdravotní platí stát i z titulu Vaší invalidity), máte i povinnosti přijmout nabízené zaměstnání, docházet na schůzky - poskytovat součinnost ÚP. Díky těmto právům a povinnostem jsou z možnosti být registrováni jako uchazeči o zaměstnání vyjmuti osoby uvedené v § 25 zák. č. 435/2004 Sb. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435) a mimo jiné je to také osoba, která je invalidní ve třetím stupni, s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.
 
Schopnost výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek musí být popsaná v posudku o invaliditě. Jde o to, že člověk s onkologickým onemocněním zpravidla nepotřebuje mimořádné podmínky při zaměstnávání, ale člověk bez nohou na vozíku musí mít nájezdovou plošinu, výtah, široké průjezdy - tj. mimořádné podmínky, které musí zajisti zaměstnavatel.
 
Ve Vašem případě bych očekávala, že budete mít v posudku o invaliditě napsané, že nejste schopna práce za zcela mimořádných podmínek. Tím se říká, že nepotřebujete mimořádnou úpravu pracoviště.
 
Za mimořádné podmínky se nepovažuje pár hodin práce na DPP. To se naopak považuje za to, že vlastně práce schopná nejste a pak nemáte být na Úřadu práce.
 
Nicméně, kdyby se Váš stav zlepšil, mohla jste do zaměstnání a současně Vám odebrali invalidní důchod III. stupně, po nástupu na ÚP (pokud opravdu budete prohlašovat, že jste schopná pracovat), tak můžete získat i podporu v nezaměstnanosti.
 
 
Dále je možné se na ÚP registrovat jako zájemce o zaměstnání. Jako zájemce lze přijmout opravdu kohokoliv, ale za zájemce se neplatí zdravotní pojištění a zájemce nemůže čerpat podporu v nezaměstnanosti. Může se rekvalifikovat, přijímat nabídky zaměstnání, ale nemá další výhody. Do této kategorie Vás na ÚP mohou přijmout (lze přijmout i zaměstnanou osobu, která jen chce změnit místo).
 
Pokud nejste schopná pracovat plně, doporučuji se obrátit na organizace, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením (zde: https://portal.mpsv.cz/web/zamestnavani-ozp/seznam-dodavatelu-np), případně oslovit organizace, které se této problematice věnují:
  1. http://www.ozpprace.cz/
  2. http://www.praceprozp.cz/http://www.ligavozic.cz/sluzby/socialni-rehabilitace/pro-zamestnavatele
  3. http://www.ligavozic.cz/sluzby/socialni-rehabilitace/chci-praci - odkaz na podporované zaměstnávání
  4. http://www.agapo.cz/ - odkaz na podporované zaměstnávání http://www.agapo.cz/jak-pomahame/podporovane-zamestnavani/nase-sluzby
  5. http://www.scmvd.cz/ (nejde o samotné zaměstnávání, ale možnosti k rozšíření znalostí o výhodách zaměstnávání ZP) – seznam výrobních družstev invalidů, které lze oslovit: http://www.scmvd.cz/vyrobni-druzstva/vyrobni-druzstva-invalidu/39-vyrobni-druzstva-invalidu
  6. https://celsuz.cz/aktivity-pro-lidi-dlouhodobe-nezamestane/ - sociální rehabilitace – jak se dostat na trh práce
  7. Chráněné dílny na portálu MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/katalogorganizaceozp - tyto firmy podle regionu lze oslovit
Přeji Vám pěkný den
 
Mgr. Radka Pešlová
 
dle právního stavu ke dni 21. 6. 2019