Hlásit se na Úřad práce není povinnost

7. srpna 2018

Paní pobírá invalidní důchod pro invaliditu 1. stupně, doteď se starala o maminku, která pobírá příspěvek na péči 2. stupně. Maminka je na zkušební dobu 3 měsíce v pobytové službě. Paní neví, zda se maminka vrátí a bude o ni znovu pečovat nebo zůstane v pobytové službě. Na Úřad práce to už hlásila kvůli příspěvku na péči. Teď řeší, zda se má nahlásit na Úřad práce jako uchazeč o zaměstnání nebo počkat, jak to dopadne s pobytovou službou. Ptá se, zda to bude mít vliv na výši důchodu.

ODPOVĚĎ

Není povinností se hlásit na Úřad práce. Na Úřad práce se hlásí ten, kdo:

- chce pracovat a doufá, že mu v tom Úřad práce může pomoci

- je ochoten s ÚP spolupracovat (chodit na sjednané schůzky, přijmout nabízenou práci, účastnit se individuálního plánování)

- potřebuje spolupracovat s ÚP, aby mohl získávat dávky v hmotné nouzi

- potřebuje, aby za něj bylo hrazeno zdravotní pojištění (to je hrazeno i z titulu invalidního důchodu)

- kdo má odpracovaný rok v posledních dvou letech a tím by mu mohl vzniknout nárok na podporu a případně by se chtěl rekvalifikovat (a mít také podporu) - pokud paní pečovala déle než rok, tak se to bere jako odpracovaná doba.

Pokud tedy chce paní na ÚP, tak není na co čekat. Pokud by zase v budoucnu pečovala, může evidenci na ÚP ukončit.

Doba evidence na ÚP se počítá do důchodu jako odpracovaná pouze omezeně:

- po dobu, kdy náleží podpora

- po dobu jednoho roku (po 55 roce věku osoby 3 roky) bez podpory (a tato doba se započítává jako odpracovaná pouze z 80 %).

Co se týče zápočtu do důchodu, tak by si paní měla vzít rozhodnutí o zahájení a ukončení péče - vystaví ÚP. Toto potvrzení ať vezme na OSSZ a požádá o započtení péče do svého důchodu.

Pěkný den

Mgr. Radka Pešlová