Domov zjednodušuje a zlehčuje si práci

4. ledna 2018

Mám nastoupit do chráněného bydlení. Dnes jsem měla první schůzku, kde mi bylo řečeno, že s nástupem se mi automaticky odebere celý můj příspěvek na péči, ze kterého si hradím mj. osobní asistenci, a bohužel mi také bylo řečeno, že za tyto peníze mi mohou poskytnout pouze služby přímo v domově nebo nejnutnější doprovod k lékaři. Já mám však spoustu aktivit v terénu, takže bych tímto způsobem nebyla schopna všechno finančně utáhnout.

Po zaplacení nájmu tohoto pokoje z důchodu by mi zbyly pouhé 3000,- z čehož bych nepokryla ostatní náklady. Chci se Vás zeptat, zda mohu požadovat snížení plateb za služby a jak v tomto případě postupovat.

Pozn. red.: Z korespondence vyplynulo, že nejde o Chráněné bydlení, ale o Domov pro osoby se zdravotním postižením.

ODPOVĚĎ

Bohužel naše zákony jsou opravdu takové (tedy alespoň v té části, která se týká peněz). Pokud chcete celodenní servis v domově, tak platíte maximálně 210 Kč za ubytování na den a 170 Kč za celodenní stravu. Domov si může účtovat méně, ale vždy Vám měsíčně musí zůstat alespoň 15 % příjmů, jinak si má účtovat méně.

Pokud byste v domově nebyla, protože byste třeba byla týden mimo, tak většinou se ubytování platí (jako forma nájmu) a z platby za stravu se navrací částka za potraviny a částku za režijní náklady si zařízení ponechává.

Protože lze do zařízení přijmout jen osoby závislé na celodenní péči, tak se předpokládá, že onu základní péči může v maximálním rozsahu domov poskytnout a tudíž mu ze zákona náleží celý příspěvek na péči. Službu péče nelze jednoduše odhlašovat, protože se neúčtuje za poskytnuté minuty jako třeba asistence. Pokud službu od domova nechcete, ale chcete mít asistenty, pak nejste cílovou skupinou domova a zabíráte tam místo někomu, kdo by čerpal bydlení + stravu + péči současně.

Domov pak poskytuje péči[1]:

a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sociální služby podporované státem bohužel nenabízejí plné/komplexní zařazení do života zdravých. Jsou službou zachovávající důstojný život, ale nikoliv nadstandard. Proto, i když mají zajišťovat začleňování, podporu aktivit apod., tak pořád je to považováno spíše za obtěžování. Služby si neumí poradit s aktivními lidmi, protože nemají na doprovody prostředky.

Domov by měl v rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím poskytovat službu i mimo zařízení, ale tady opravdu často není poskytnutí příliš obsáhlé (z důvodu nedostatku personálu) a žádoucí (nezřídka se projevuje velká nevole v takové pomoci).

Pokud bych dobře chápala Vaše aktivity, tak byste v zásadě pro své aktivity potřebovala celodenního asistenta, který by nezvládal péči o více osob najednou (když budete cestovat, sportovat apod.).

Toto je služba asistenční a nikoliv služba domova s péčí.

Stát dotuje službu pouze v jakémsi základním standardu a navíc neumožňuje zřízení služby pro „náročnější“ či finančně zajištěnější klienty. Prostě dostáváte jakýsi průměr a na víc není nárok.

Pokud byste potřebovala větší podporu pomoci, doporučila bych Vám hledat spíše chráněné bydlení[2] či bydlení s blízkou pečovatelskou a asistenční službou. Vaše vlastní bydlení (nájemní, družstevní, osobní vlastnictví) Vám totiž umožňuje získat alespoň navíc příspěvek na bydlení a udržet si příspěvek na mobilitu, který v některých případech není přiznáván (je odebírán) při nástupu do domova.

Ještě bych ale doporučila s domovem jednat. Pokud jsou v něm schopnější pracovníci, jsou schopni Vám pomoci jednat s nadacemi či hledat podporu v projektech EU a jsou schopni nabídnout/zajistit doprovod i na mimořádné aktivity. Nebo Vám zajistí základ v domově, ale pomohou sehnat další peníze na zajištění asistence při dalších aktivitách.

Nemohu potvrdit tvrzení domova, že péče se poskytuje jen v domově a výjimečně jako doprovod k lékaři. To domov velmi zjednodušuje a zlehčuje si práci. Aktivizace a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím je opravdu činnost, kterou domov musí zajistit v základní částce příspěvku na péči, ale většinou na to není moc zvyklý. Jak jsem psala výše – nemívá dost personálu a finančních prostředků. Proto, i když Vás přijmou, tak se spíše lidsky budete potýkat s nevolí a neochotou, pokud je deklarovaná již nyní, a to i přes to, že byste v určité míře měla nárok na častější asistenci.

Je mi líto, že v tomto ohledu nemám lepší zprávy. Nicméně mě zrovna příklad Vaší aktivity dovádí k myšlenkám, že ten systém je unifikovaný a pod heslem – hlavně někam postižené uklidit, aby „nezlobili“ a současně, aby nebyli na obtíž, případně aby to vypadalo, že je o ně postaráno. Ale víc ne.

Možná by bylo zajímavé, kdybyste chtěla svůj případ medializovat. Podávala bych jej, že jste aktivní, snažíte se, ale vlastně nejste schopná v systému obstát. A pokud stát nabízí pomoc formou dotování služeb, tak jste vlastně odkázána na snášení omezení aktivit případně k tomu, abyste platila nekonečné částky za asistenci. Pokud by se toho ujal nějaký schopný novinář, mohlo by to mít třeba úspěch v nějaké sbírce a třeba by se veřejnost na sociální situaci začala také dívat jinak.

Osobně bych zkusila někoho oslovit z politiků – mohlo by to být velmi vděčné téma. Ale také chápu, že často nemá člověk chuť být mediální hvězdou pro politické cíle jiných. Ale třeba byste si mohli být vzájemně užiteční.

Mgr. Radka Pešlová.

[1] (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) poskytnutí ubytování:

 1. ubytování,
 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

b) poskytnutí stravy:

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 3. pomoc při použití WC,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnost,
 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
 4. volnočasové a zájmové aktivity,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

g) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

[2] http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1506616634845_1&zak=&zaok=&sd=chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A9+bydlen%C3%AD