Dlouhodobé ošetřovné a jak je získat

11. července 2018

Můj otec má diagnostikovanou Alzheimerovu chorobu v pokročilém stádiu. Za nedlouho bude propuštěn z léčebny a já jsem se rozhodla, že o něj budu pečovat doma. Péče o otce bude pravděpodobně velmi náročná a obávám se, že nebudu moci docházet do svého zaměstnání. Zajímá mě, jaké jsou možnosti získání dlouhodobého ošetřovného, kdo má na něj nárok a co je pro to třeba udělat?

Odpověď:

K ošetřovnému více zde:

http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/dlouhodobe-osetrovne.htm

https://www.mpsv.cz/cs/28608

Pokud je Váš otec v léčebně, měl by naplnit tyto podmínky pobytu:

  1. a) došlo k závažné poruše zdraví, která si vyžádala hospitalizaci, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, nejde-li o akutní lůžkovou péči standardní poskytovanou ošetřované osobě za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně; za den hospitalizace se považuje též den přijetí ošetřované osoby do zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče a den propuštění z takového zařízení, a
    b) je předpoklad, že jejho zdravotní stav po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů.

To vše musí být zřejmé z otcovy lékařské zprávy. Lékař vystaví potvrzení, které zaměstnanec doloží zaměstnavateli:

Na předepsaném tiskopise bude třeba předložit vyplněnou žádost a k ní připojit tiskopis, který vydal ošetřující lékař lůžkového zařízení o potřebě poskytování dlouhodobé péče. Zároveň je nutné doložit písemný souhlas ošetřované osoby, aby o ní pečovala osoba žádající o dlouhodobé ošetřovné. Žádost bude posléze zaměstnavatelem odeslána na okresní správu sociálního zabezpečení. (zdroj: MPSV)

K tomuto ošetřovnému nesmíte pracovat, může trvat (placeně) max. 90 dní (ale vše záleží na potvrzení lékaře).

Mgr. Radka Pešlová