Daňový bonus na děti

9. srpna 2018

Mám dotaz ohledně Příspěvku na péči, který pobírám na nezletilého syna - 1.stupeň. Z důvodu nízkých příjmů jsem momentálně nezaměstnaná. Po skončení rodičovské dovolené jsem si zažádala o navýšení Pnp o 2000 Kč, který mi byl přiznán v minulém čtvrtletí. Nyní   jsem dokládala příjmy za minulé čtvrtletí, kde mi byl vyplacen přeplatek na daních - bonusy na děti! Paní na úřadě mi sdělila, že je to příjem a dávka mi bude odejmuta. Dle mých informací se Daňový bonus na děti nezapočítává do příjmů při nároku na soc. dávky. Jak to je?  

ODPOVĚĎ

Co se týče zvýšení příspěvku na péči, podmínky upravuje § 12 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který uvádí, že „příjmem oprávněné osoby nebo společně posuzovaných osob rozumí příjmy podle § 5 zákona o státní sociální podpoře.“

Je tedy třeba nahlédnout do § 5 zákona č. 117/1995 Sb, o státní sociální podpoře. Pro Vaši informaci posílám text § 5 v příloze.

Jelikož píšete, že jste dostala přeplatek za „bonusy“, je třeba tuto skutečnost úřadu práce doložit (a to i přesto, že jistě víte, že si tyto informace mohou od finančního úřadu sami zajistit).

Jde o to, že sleva na dani je podle zákona považována za příjem, ale daňový bonus (na děti) za příjem považován není a v tomto duchu je také třeba koncipovat odvolání. Pro zajištění úspěchu odvolání doporučuji obrátit se na finanční úřad a požádat o vystavení potvrzení, že přeplatek, který jste v dubnu obdržela, je skutečně daňovým bonusem a ne daňovou slevou. Tento doklad pak přiložte k odvolání.

Jen připomínám, že lhůta pro podání odvolání činí 15 dnů (lhůta začíná běžet následující den po převzetí rozhodnutí na poště, je-li rozhodnutí uloženo na poště delší čas, začíná lhůta běžet 10. Dnem uložení na poště). Pokud byste se sestavením tohoto textu měla nějaký problém, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

S pozdravem a přáním úspěšného vyřízení.

Mgr. Jitka Vrchotová, DiS.