Dají se náklady na péči odečíst z daňového základu?

7. listopadu 2018

Starám se o maminku s Alzheimerovou nemocí. Její důchod nepokryje náklady na péči v zařízení a osobní potřeby. Měsíčně doplácíme 6 tisíc korun. Bylo by logické, kdyby se náklady na péči o rodinného příslušníka daly odečíst z daňového základu osoby, která tyto náklady platí. Je toto možné a upravuje to nějak naše legislativa?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

Váš dotaz mě velmi zaujal a vzbudil ve mně potřebu se zamyslet.

Stát dotuje sociální služby a tedy, pokud mamince nestačí její příjmy k úhradě, musí jí být zachováno 15 % příjmů a zbytek má jako sníženou úhradu. Dá se říci, že stravu a bydlení poskytuje služba jen základní. Tedy kdyby maminka bydlela a jedla doma sama, měla by také nějaké náklady, dost možná by jí na to nestačily příjmy a možná by žádala o sociální dávky, o které může žádat i v domově (v zařízení lze ale žádat jen dávky v hmotné nouzi a nikoliv i státní sociální podporu).

Zařízení může účtovat jen max. vyhláškovou částku/úhradu - nesmí ji překročit. Pokud maminka chce nějaké úkony a péči navíc (např. dopravu), pak si to musí připlácet z ostatních zdrojů, stejně jako kdyby byla doma a chtěla jet taxíkem, tak na to také musí mít.

Sociální služby poskytují pomoc bez rozdílu - bezdomovci/osobě bez příjmů/osobě s nízkým příjmem/bohaté osobě. Všichni mají právo mít stejnou službu, ale každý platí dle svých možností. Je to jistá sociální solidarita.

Sociální služby mohou oslovit rodiny, aby potřebnou částku (ale stále jen do vyhláškové úhrady) doplácely. Některé tak činí, jiné ne. V rámci judikatury bylo dovozeno, že přestože není povinnost dnes tuto částku doplácet, tak potomci mají vyživovací povinnost vůči rodiči (v rámci slušné výživy). Pokud rodiči nestačí příjmy ani na základní službu, je jisté, že vlastně strádá a měla by nastat vyživovací povinnost dítěte vůči rodiči.

Pokud ji dítě plní doplatkem nebo péčí, je to v pořádku a je vlastně v občanském zákoníku (v části o rodině) nastavena povinnost výživy.

Přesto mě zaujal Váš nápad, mít to jako odčitatelnou položku.

Rodiče mají vyživovací povinnost vůči dětem a mají též odčitatelnou položku, ale jen když s dítětem žijí ve společné domácnosti. Naopak rodič, který neplní povinnosti péčí, ale "jen" platí, nežije s dítětem, tak si nic odečíst nemůže.

Dá se tedy dovodit, že odčitatelná položka není za peníze, ale za péči. Péči tady zajišťuje stát (stejně jako výplatu příspěvku na péči, důchodu a financování sociální služby). Pokud tedy něco navíc platí rodina (ale osobně se nestará/využívá pro starost instituci, kterou už dotuje stát z daní všech poplatníků), myslím si, že morálně nebude průchodné změnit zákon o dani z příjmů a přidat odčitatelnou položku. Naopak by mohla vzniknout  úvaha, když se za Vás stará stát za peníze všech daňových poplatníků, je spravedlivé, že platíte něco i přímo.

Ale i když mi to vlastně nedává tolik smysl z hlediska morálně/právního, je otázkou, zda by třeba díky odpočtu daní ti, co zatím za rodiče nedoplácí, nebyli ochotni začít platit. Raději než motivací daňovou úlevou, bych ale apelovala na morální povinnost vůči rodiči.

S dovolením tedy sama za sebe asi nebudu tento návrh postupovat do návrhů na změny, ale pokud se o to pokusíte sama, určitě budu sledovat, jak se Vám to podaří.

Mgr. Radka Pešlová

 

Chci pomoci pečujícím