Vracení peněz nad limit doplatku za léky

30. listopadu 2018

Nevím, jak je to s doplatky za léky. Maminka doplácí za léky dost peněz. Chci se zeptat, zda Všeobecná zdravotní pojišťovna vrací nějaké peníze, kolik a jak to probíhá.

Odpověď:

Všeobecná zdravotní pojišťovna vrací pojištěncům za doplatky na léky částky nad zákonem stanovené ochranné limity. Od 1. 1. 2018 jsou tyto roční ochranné limity stanoveny, na 1000,- Kč u dětí mladších 18 let a u pojištěnců ve věku nad 65 let, na 500,- Kč u pojištěnců nad 70 let, u ostatních pojištěnců zůstává nastavený limit 5000,- Kč.

Do ochranného limitu se započítávají doplatky ve výši doplatku na nejlevnější lék, který obsahuje stejnou léčivou látku. Při evidenci doplatků vychází zdravotní pojišťovna z údajů, které získává od lékáren. Informace o přeplatku nad limit zasílá pojišťovna obyčejným dopisem. Na adresu pojištěnce je zaslána i poštovní poukázka. Pojištěnec může pojišťovnu požádat o zasílání přeplatků bankovním převodem. Přeplatek je pojišťovna povinna pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci vrátit do 60 kalendářních dnů po uplynutí čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Přeplatky jsou zasílány automaticky, pojištěnec o ně nemusí žádat, ani nemusí sledovat jejich výši.

Bližší informace naleznete na webových stránkách VZP: https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/jak-vzp-postupuje-pri-vraceni-castek-nad-limit-doplatku-za-leky

Jarmila Hlavicová

 

 

Chci pomoci pečujícím