Rodiče odmítají jakoukoli pomoc. Co dělat?

9. července 2018

Na naše call centrum se obrátila paní s prosbou o pomoc. Sama je na invalidním důchodu a má zdravotní omezení. Pomáhá s péčí o své rodiče – tatínek je upoután na lůžko a maminka chodí o dvou holích. Maminka chce o svého manžela pečovat za každou cenu. Pomáhá jim osobní asistence 4hod/denně a i paní pomáhala, co mohla. Nastala ale situace, že maminka se z péče zhroutila a byla hospitalizována.

Paní je nyní v situaci, kdy vidí, že maminka péči psychicky nezvládá, ale chce pečovat za každou cenu. Mluvila s rodiči, zda nevyužít pomoci jiných služeb nebo i domova pro seniory, ale oni to oba neustále odmítají. Paní chtěla rodiče přestěhovat k sobě, ale i to odmítli. Teď má strach, že pokud je tedy nechá tak, aby to nebylo chápáno jako za zanedbání péče.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

chtěla jsem psát, jak je to, co popisuje paní v rodinách časté a jak je to nelehká situace. Velmi často tyto situace končí předčasným selháním zdraví (na straně pečujících). Bohužel tomu asi nejde velmi jednoduše (právně) pomoci. Jde o křehkou situaci, kde musí být dobrá sociální práce a obrovská tolerance spojená s psychologií. V rámci rodin se vedou dialogy, aby se dospělo k funkčnímu modelu. Čím je ale pečující starší, tím to jde hůře.

Pokud je tedy paní pečující osobou uvedenou i na Úřadu práce, pak pokud nepečuje, měla by se odhlásit. Tím ztrácí povinnost pečovat.

Co se týče trestnosti zanedbání péče, tak to se vztahuje na rodiče a nezletilé děti. Rodiče mají povinnost péče (a jejího nezanedbání) vůči svým dětem. Pak máme povinnost poskytnout pomoc, pokud vidíme třeba ležet člověka vprostřed ulice, nebo při autonehodě – tedy akutně máme pomoci.

Nesmíme také týrat osoby s námi žijící.

Nic z toho ale paní podle všeho nečiní. Doporučila bych jí ještě spolupráci s pracovnicemi na obci – sociální odbor. A pokusila bych se řešit, zda jsou maminka i tatínek opravdu schopni samostatného jednání a zda by neměli mít opatrovníka. Opatrovník pak sice nesmí jednat proti vůli opatrovance, ale soud by pak mohl opatrovníka podpořit v rozhodnutích, které by pro opatrovance byly vhodnější. Bylo by pak možné i poskytnutí služby proti jejich vůli (§ 91a zák. č. 108/2006 Sb.).

Nicméně, to nikdy nevyřeší psychické dilema v rodině. K tomu je třeba využít jiných technik (psychologie, mediace, RUŠ atd.).  

Ještě bych doporučila zvážení domu s pečovatelskou službou, ale i zde nakonec může být péče nákladná. Přesto, pokud by měl PNP tatínek, maminka je na tom třeba také špatně a měla by nárok na PNP, tak by to dohromady dalo i na péči (asistenci, pečovatelskou) o více hodinách.

Pěkný den

Mgr. Radka Pešlová