Přítel je nevyléčitelně nemocný...

12. února 2018

Přítel je nevyléčitelně nemocný, poslední týden se jeho stav zhoršil, je teď v nemocnici, mají ho propouštět. Neví, že je to s ním tak vážné, chce domů. Já si nevím rady, co mám dělat, myslím, že sama to nezvládnu. Nevím, kdo by mi s tím mohl pomoci.

ODPOVĚĎ

Pomoci Vám mohou služby poskytující paliativní péči určené lidem nevyléčitelně nemocným. Jedná se o službu domácí hospic, která poskytuje paliativní péči lidem, kteří chtějí závěr života prožít doma. Tato služba poskytuje péči 24 hodin denně (zdravotní sestry i lékař mají pohotovost), o nemocného pečuje tým odborníků (lékař specialista, zdravotní sestry, sociální pracovník, popřípadě duchovní, nutriční terapeut). Tuto službu předepisuje praktický nebo ošetřující lékař. V domácím prostředí můžete využít i ošetřovatelskou službu s hospicovými prvky, která spolupracuje s praktickým lékařem nemocného či jinými odbornými lékaři. Tato péče probíhá formou plánovaných návštěv.

Pokud nejde péči zajistit doma, je možné využít službu lůžkového hospice, která je určena lidem, které nemoc ohrožuje na životě, ale nepotřebují akutní léčbu v nemocnici a není možná nebo nepostačuje domácí péče. Cílem služby je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zlepšit nebo udržet co nejdéle stávající kvalitu života, zachovat důstojnost a poskytnout podporu také blízkým nemocného. O nemocného a jejich blízké pečují odborně vzdělaní pracovníci – lékaři, zdravotní sestry, pečovatelky, duchovní, sociální pracovníci, případně psychoterapeut, dobrovolníci.

Nemocný by měl být o svém zdravotním stavu informovaný a s paliativní péči souhlasit, při přijetí do hospice podepisuje informovaný souhlas s poskytnutím péče.

Proto Vám doporučuji promluvit s přítelem o jeho zdravotním stavu a možnosti využít službu hospice. Pokud si na to sama netroufáte, zkuste kontaktovat ošetřujícího lékaře, popřípadě sociální pracovnici nemocnice, aby Vám s tím pomohli.

Jarmila Hlavicová