Možné je i repasované lůžko

29. srpna 2018

Pečuji o maminku, která je upoutána na lůžko. Maminka leží na své staré válendě a pro mě je péče o ni na tomto nevyhovujícím lůžku velmi náročná. Jak mohu získat polohovací postel, kterou mají např. v nemocnici?

ODPOVĚĎ

Polohovací lůžko může být předepsáno a hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro domácí ošetřování jen pacientovi ze zdravotních důvodů trvale upoutanému na lůžku a se zvýšeným rizikem tvorby proleženin. Může se jednat o pacienta bez schopnosti aktivního pohybu zcela odkázaného na pomoc druhé osoby, nebo o pacienta trvale upoutaného na lůžko sice se zbytkovou schopností aktivní hybnosti, ale zároveň s některým z onemocnění výrazně zhoršujících stav kůže a podkoží, což zvyšuje náchylnost k proleženinám.

Poukaz na polohovací lůžko pro domácí ošetřování vystaví pacientovi jeho ošetřující lékař příslušné odbornosti – ortoped, neurolog nebo rehabilitační lékař, a ten ho také předkládá ke schválení reviznímu lékaři. Bez jeho souhlasu nemůže být tento zdravotnický prostředek vydán. Schválen bude pouze při předpokladu dlouhodobého ošetřování pacienta v domácím prostředí.

Polohovací lůžka jsou buď mechanická, nebo elektrická. Úhrada elektrického polohovacího lůžka je možná v případě, že pacient je schopen sám se polohovat pomocí elektrického nastavení lůžka. Jen výjimečně je možná, pokud pacient není schopen takto se sám polohovat a současně osoba, která o něj pečuje, není pro svoji poruchu hybnosti prokazatelně schopna obsluhovat polohovací lůžko mechanické. Tato porucha hybnosti musí být navrhujícím lékařem doložena. V ostatních případech je schvalována úhrada polohovacího lůžka mechanického.

Polohovací lůžko může být pojištěnci poskytnuto max. jednou za 10 let. Nemusí ale dostat nové, přednost má vždy zapůjčení repasovaného zdravotnického prostředku. Polohovací lůžka totiž patří mezi ty zdravotnické prostředky, které se pacientovi zapůjčují a zůstávají majetkem pojišťovny; případné pozáruční opravy v tomto případě hradí pojišťovna.

Poukaz má platnost 30 dnů; v této lhůtě je třeba ho předložit dodavateli (např. výdejně zdravotnických prostředků). Polohovací lůžko pak bude vydáno v sídle dodavatele, pokud s ním není dohodnuto jinak (dodavatelská firma zajistí dopravu na adresu pojištěnce). Součástí předání je i poučení o způsobu užívání zdravotnického prostředku a sepsání Smlouvy o výpůjčce s klientem.

Pokud by Vám pojišťovna lůžku pro maminku neschválila, doporučuji stránky www.ztpbazar.cz, kde se můžete podívat po repasovaném lůžku, které někdo prodává a lůžko za levnější peníze zakoupit.

Veronika Janošková