Babička má záchvaty agresivity

24. listopadu 2017

Chtěla bych poprosit o radu ohledně stařecké demence, se kterou si bohužel nevím rady. Moje maminka (67) let se stará o svou maminku, mou babičku (94) let. Bydlí spolu v jedné domácnosti, ale bohužel se u babičky (94) cca před rokem objevila stařecká demence, která se stupňuje. Poslední půlrok je velice krutý pro mou maminku. Při velkém záchvatu babičky volala maminka záchranku, ti ji ale odmítli. Babičku jsme umístili do zdravotního zařízení. Ale když jsme za ní po 3 dnech přijeli, našli jsme ji pokálenou, uplakanou a v dosti špatném stavu. Maminka si ji tedy vzala zpátky domů, ale stařecká demence opět zaútočila. Babička je jako smyslu zbavená, nadává, bije mamku, absolutně mluví z cesty.

ODPOVĚĎ:

Vážená paní, děkujeme za dotaz, kterým jistě naprosto oprávněně poukazujete na vážnou situaci, kterou prožívá Vaše maminka, babička i Vy sama.

Pokusím se situaci zrekapitulovat.

Vaše babička onemocněla v 93 letech stařeckou demencí.

Zde mám ihned dotaz: Byla jí nějakým lékařem diagnostikovaná? Pokud ano, pak se spolu s maminkou, můžete obrátit o pomoc a radu k tomuto lékaři.

Popisujete, jak vypadá zdravotní stav Vaší babičky. Že se demence neustále zhoršuje. Bohužel toto onemocnění je charakteristické tím, že postupně ubývá mozkových poznávacích funkcí. Tudíž i vzhledem k věku a případně dalším přidruženým nemocem, nelze předpokládat zlepšení celkového zdravotního stavu babičky. Dále uvádíte, že když babička dostala velký záchvat (neuvádíte čeho, jak se projevoval) zavolali jste RZP. Naprosto chápu, že když je člověk v tísni obrátí se na odborníky, v tomto případě zdravotníky. Zcela rozumím Vašemu překvapení, že služba, která přijela, oznámila, že s těmito případy nemají nic společného. Bohužel záchranná služba měla pravdu, neboť záchranka má za úkol zasahovat v případech, kdy se jedná o akutní zhoršení zdravotního stavu, který je spojen s ohrožením na životě nemocného. Toto si ale vaše maminka měla vyjasnit s dispečinkem a oni měli poradit, případně i situaci pomoci řešit. (Například by mohla přijet jen převozová sanitka, která nemocného a to kdykoliv převeze do nemocnice.)

Pak byla babička převezena předpokládám do LDN. Tento postup byl z mého pohledu v pořádku. O babičku mělo být odborně postaráno a Vaše maminka si během doby její hospitalizace měla odpočinout. Po třech dnech jste zjistili, že se stav babičky opět zhoršil. Vzhledem k průběhu demence, je známo, že tito nemocní velice těžko snášejí jakékoliv změny, včetně přesunutí z jednoho prostředí do druhého. Je to pro ně stres, o kterém nám nemohou říci, ale pláčem a zhoršením stavu vypovídají o svých pocitech. Pokálení – případná inkontinence stolice je popisováno, jako příznak zhoršující se demence. Opět chápu, že jste během tří dnů babičku převezli do prostředí, které je jí známé. Ovšem tato „rychlá“ změna prostředí způsobuje v prožívání těchto nemocných zmatek, dezorientaci, protože neví co se s nimi děje a bude dít dále. Projevy agrese a nadávání nemusí být primárně zaměřeny na Vaši maminku, ale je to projev obrany nemocného v situaci, kterou emočně vyhodnocuje pro sebe jako nečitelnou a tudíž prožívá stav ohrožení.

V předchozí části jsem se snažila z informací, které jste sdělila, podívat se na situaci z trochu jiného pohledu.

Nyní pár rád, co by bylo možné udělat pro celkové zlepšení situace, i když vím, že v tomto konkrétním případě rady na dálku nejsou nejlepším řešením.

Uvádíte, že se bojíte o svou maminku, aby jí babička neublížila.

Proto doporučuji:

Navštívit praktického lékaře babičky a celou situaci mu popsat. Ten pak dle vlastního uvážení může babičce napsat léky na zklidnění.

Obrátit se na odbor sociálních služeb v místě bydliště babičky a ti Vám pak doporučí patřičnou profesionální zdravotní, či pečovatelskou službu, která bude docházet k babičce a může převzít od Vaší maminky částečně péči o babičku.

Pokud Vaše babička nepobírá příspěvek na péči, bylo by vhodné o něj požádat. Vše vám poradí sociální pracovnice.

Jestliže praktický lékař doporučí babičce hospitalizaci v LDN, pak to zkuste zvážit.  Někdy se toto řešení osvědčuje. V tomto případě je dobré za nemocnými docházet na návštěvy častěji a po domluvě s personálem se můžete nějakým způsobem podílet i na babiččině péči.

Vím, že jste všichni v nelehké situaci a přeji hodně  sil, aby se  ji Vám podařilo uspokojivě vyřešit.

Mgr. Bc. Martina Terezie Kalábová

Chci pomoci pečujícím