podporují nás

Převážnou část našich aktivit realizujeme v rámci projektu Pečuj doma a s námi, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Dalšími významnými podporovateli jsou MPSV, Ministerstvo zdravotnictví, Jihomoravský kraj a město Brno.

Bez našich podporovatelů, dárců, sponzorů a partnerů bychom naši práci nemohli dělat.
Děkujeme všem!

Chci pomoci pečujícím