Kontakt Vyhledávání Privátní sekce
Bezplatná linka pro pečující 800 915 915 Jsme tu pro Vás v pondělí, středu a pátek od 9:00 do 13:00, v úterý a čtvrtek od 13:00 do 17:00
Zavřít Přihlášení

Výplata příspěvku na péči v případě hospitalizace

Výplata příspěvku na péči v případě hospitalizace

Pobírám příspěvek na péči a budu hospitalizována v nemocnici. Bude mi náležet příspěvek po dobu hospitalizace a musím to někde hlásit?

Výplata příspěvku může být zastavena jedině tehdy, pokud bude oprávněná osoba (příjemce příspěvku) hospitalizována po celý kalendářní měsíc (§ 14a odst.1 zákona 108/2006 Sb.).

Za celý kalendářní měsíc se však nebude považovat situace, kdyby oprávněná osoba byla přijata k hospitalizaci 1. října a propuštěna 31. října. Dokonce ani tehdy, kdyby došlo k přijetí 1. října a k propuštění 30. listopadu, nemělo by se jednat o splnění podmínky hospitalizace po celý kalendářní měsíc, a to ani v říjnu ani v listopadu.

Kdyby k přijetí oprávněné osoby došlo 1. září a k propuštění 30. listopadu, byla by podmínka hospitalizace po celý kalendářní měsíc splněna pouze v průběhu měsíce října. Naopak, bude-li osoba přijata 30. září a propuštěna 1. listopadu, nebude mít nárok na příspěvek v měsíci říjnu.

Výplata příspěvku se nezastavuje tehdy, pokud je s oprávněnou osobou do zdravotnického zařízení přijat průvodce. Tato situace nastává zejména u mladších dětí nebo při pobytech prakticky či úplně nevidomých např. v lázeňských zařízeních. Je důležité nezapomenout, že výplata nebude zastavena jedině tehdy, bude-li průvodcem ten, kdo je na Úřadu práce ohlášen jako osoba poskytující péči.

Při hospitalizaci na jakoukoliv dlouhou dobu je třeba nahlásit přijetí a propuštění z této hospitalizace. Povinnost písemného nahlášení je primárně uložena oprávněné osobě, pokud ji tato osoba splnit nemůže, je nahlášením na Úřad práce povinován ten, kdo poskytuje oprávněné osobě péči, ať už se jedná o osobu blízkou nebo o tzv. asistenta péče, tedy toho, s kým máme uzavřenu smlouvu o poskytování pomoci. Je třeba pamatovat na to, že přijetí i propuštění z hospitalizace je nutné hlásit do 8 kalendářních dnů, počítáno ode dne, kdy k těmto právním skutečnostem dojde. Pochybnosti o tom, kdy se již jedná o hospitalizaci a kdy jde jen o ambulantní zákrok, by mělo pomoci vyřešit ustanovení § 3 odst. 4 zákona o zdravotních službách: „Hospitalizací se rozumí doba zpravidla delší než 24 hodin, po kterou je pacientovi přijatému na lůžko ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče poskytována lůžková péče.“