Kontakt Vyhledávání Privátní sekce
Bezplatná linka pro pečující 800 915 915 Jsme tu pro Vás v pondělí, středu a pátek od 9:00 do 13:00, v úterý a čtvrtek od 13:00 do 17:00
Zavřít Přihlášení

Postupné kroky v péči o seniora - Příspěvek na péči

Postupné kroky v péči o seniora - Příspěvek na péči

Přinášíme Vám nový seriál článků, kde Vás seznámíte s jednotlivými kroky, podle kterých můžete v péči o Vaše blízké postupovat. První článek se týká Příspěvku na péči.
Abyste mohli pečovat o svého blízkého a zachovali si při tom své duševní i tělesné zdraví, je dobré rozvrhnout péči mezi více lidí. Ne vždy je to však možné, a tak existují organizace, které tyto služby poskytují. Na úhradu těchto služeb je určen „Příspěvek na péči“.

Úřady 
Vyřiďte blízkému Příspěvek na péči a příspěvek na mobilitu a průkaz ZTP (vyřízení trvá až ¾ roku) na Úřadu práce.
Žádost je možné podat na jakémkoliv pracovišti ÚP. Není tedy nutné podávat žádost v místě, kde má blízká osoba, o kterou pečujete, trvalé bydliště. Jednotlivé ÚP si dokumenty předávají, ale pro klienta je rychlejší podat žádost v místě trvalého bydliště.
Vyřízení můžete provést i vy s plnou mocí pečované osoby. ÚP se řidí zákonem 500/2006 Sb., správní řád, § 33. Plná moc nemusí být ověřená, ale musí být konkrétně na dané správní řízení s konkrétními úkony (podání, doručování písemností, seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí, podání námitky, podání odvolání apod.).

Výše příspěvku pro rok 2020
Detailní přehled výše příspěvku a jednotlivé podmínky naleznete na stránkách MPSV
Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc: 
a) 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b)
4.400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) jde-li o stupeň III (těžká závislost),
i) 8.800 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
ii)
12.800 Kč v ostatních případech.
d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost),
i)13200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
ii) 19200 Kč v ostatních případech
O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu Práce ČR.

VZNIK NÁROKU
Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tyto stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat. 
Stránky žádostí o Příspěvek na péči naleznete zde

Příští článek bude na téma Příspěvek na mobilitu.