Kontakt Vyhledávání Privátní sekce
Bezplatná linka pro pečující 800 915 915 Jsme tu pro Vás v pondělí, středu a pátek od 9:00 do 13:00, v úterý a čtvrtek od 13:00 do 17:00
Zavřít Přihlášení

Jak postupovat, když chcete za opečovávaného něco vyřídit?

Jak postupovat, když chcete za opečovávaného něco vyřídit?

Pokud chcete za osobu, o kterou pečujete, něco vyřídit jejím jménem, je třeba disponovat vhodným oprávněním.

Jaký dokument si k tomuto účelu zařídit závisí nejen na zdravotním stavu opečovávané soby, ale také na tom, co za ni vyřizujete.

V případě, že se blízký například špatně pohybuje, a přestože by byl schopen si danou záležitost zařídit sám, jeho fyzické síly na to již nestačí, může Vám udělit zmocnění, abyste mohli jednat za něj. V takovém případě je vhodné společně sepsat plnou moc (nebo také smluvní zastoupení), se kterou můžete za opečovávaného jednat prakticky ihned.

Opečovávaný Vám může udělit plnou moc všeobecnou, pro vyřízení konkrétní záležitosti (například pro jednání jeho jménem na úřadě) nebo zvláštní (vhodnou třeba pro odmítnutí dědictví). Takový dokument vždy musí obsahovat:

  • Identifikační údaje osoby, která plnou moc uděluje (opečovávaný)
  • Identifikační údaje osoby, které je plná moc udělena (pečující)
  • Označení činností, ve kterých může zmocněná osoba za opečovávaného jednat (rozsah oprávnění)
  • Datum
  • Podpis osoby, která plnou moc uděluje (opečovávaný)

Plnou moc může opečovávaný kdykoliv odvolat a může také v plné moci dopředu stanovit, na jak dlouho dobu ji uděluje. Je třeba říci, že pro přebírání některých poštovních zásilek a pro přebírání důchodu za opečovávaného však plná moc nestačí.

 

Pokud není opečovávaný již schopen důchod přebírat, je možné požádat na sociálním odboru příslušného obecního úřadu o ustanovení zvláštním přebiratelem důchodu. Žádost podejte společně s aktuální lékařskou zprávou, která dokládá neschopnost osoby za sebe důchod přebírat, obecní úřad má na její vyřízení 30 dní.

 

Pokud však opečovávaný již není schopen plnou moc nikomu udělit, jako pečující můžete navrhnout soudu, aby vás ustanovil opatrovníkem. Od soudu pak obdržíte tzv. Listinu opatrovníka, ve které bude uveden rozsah zastoupení. Na základě této listiny pak opatrovník může za opečovávaného jednat v těch situacích, které jsou v listině stanoveny. Soudní jednání v průměru trvá asi 6 měsíců, s listinou opatrovníka v ruce se však nesetkáte s tolika překážkami, jak se to může stát např. s plnou mocí (opatrovník může jednat i v záležitostech finanční povahy, viz dále).

Pokud je opečovávanému diagnostikována duševní porucha (typicky pacienti se stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou), je možné zároveň soud požádat o omezení jeho svéprávnosti.

Dnes již není možné kohokoliv svéprávnosti zcela zbavit. Svéprávnost je možné omezit jen dočasně (na 3 roky, ve výjimečných případech 5 let; poté soud musí situaci znovu posoudit). Pokud je opečovávaný schopen projevit svoji vůli, soud mu jmenuje opatrovníkem toho, koho opečovávaný sám určí (pokud určená osoba souhlasí).

Soud omezí opečovávanému svéprávnost jen do té míry a způsobem, aby si opečovávaný svým jednáním nezpůsobil újmu (například nebude moci disponovat se svými financemi nad rámec soudem stanoveného obnosu). Opatrovník je pak v takovém případě povinen spravovat jmění opečovávaného a každoročně soudu předkládat zprávu o nakládání s majetkem opečovávaného.

Pro bližší informace o uvedených možnostech se můžete obrátit na naši poradnu Pečuj doma.