Kontakt Vyhledávání Privátní sekce
Bezplatná linka pro pečující 800 915 915 Jsme tu pro Vás v pondělí, středu a pátek od 9:00 do 13:00, v úterý a čtvrtek od 13:00 do 17:00
Zavřít Přihlášení

Dlouhodobé ošetřovné pomáhá pokrýt výpadek příjmu

Dlouhodobé ošetřovné pomáhá pokrýt výpadek příjmu

V systému nemocenského pojištění začala v polovině loňského roku platit nová dávka, tzv. dlouhodobé ošetřovné. O co se vlastně jedná?

Dlouhodobé ošetřovné zahrnuje možnost čerpání až 90 kalendářních dní pracovního volna s náhradou příjmů ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu.

Domácí péče konečně začíná dostávat částečné obrysy, které aspoň zčásti pečujícímu umožní starat se o svého blízkého, aniž by existenčně ohrozil sám sebe. Zahraniční zkušenosti potvrzují, že právě kombinace ochrany pracovního místa a náhrady příjmů jsou pro podporu pečujících zásadní. V některých případech se ten, kdo potřebuje péči, uzdraví, v jiných bude třeba se o něj starat i nadále. Rodina je postavena před rozhodnutí, jak tuto péči zajistit. Právě dlouhodobé ošetřovné poskytuje prostor i pro to, aby se rodina mohla na takovou alternativu připravit. Třeba tím, že požádá o příspěvek na péči, nebo bude zvažovat další možnosti, na něž je potřeba mít čas.
Komu je příspěvek určen

Dlouhodobé ošetřovné je poskytováno nemocensky pojištěné osobě, tedy zaměstnanci nebo osobě samostatně výdělečně činné, která nemůže vykonávat činnost z důvodu péče o...

Celý článek: 

i60.cz