Knihy

Jakou literaturu doporučujeme?

Knihy

Dnes již vychází mnoho knih, které mohou zajímat pečovatele. Projděte si naše tipy.

 

Takzvané zlo

Autor: Lorenz, Konrad
Vydal: Portál 2019

Takzvané zlo je asi nejznámější a nejkontroverznější kniha Konrada Lorenze, který se v ní zabývá tématem agrese.

 
Mindfulness pro každý den

Autor: Hennessey, Gary

Vydal: Portál 2019

Kniha nabízí jednoduchá cvičení založená na konceptu mindfulness. Drobné kroky, které neustále opakujeme a k nimž přidáváme další, nás postupně provedou změnami, jež povedou ke zlepšení našeho života.

 

Dítě s autismem a emoce

Autoři: Carpa, Angela; Wells, Anthony; Attwood, Tony
Vydal: Portál 2019

Tento praktický manuál určený učitelům a rodičům dětí s autismem nabízí jednoduché strategie pro práci s nimi.

 

Speciální sourozenci

Autoři: Havelka, David; Bartošová, Kateřina

Vydal: Portál 2019

Život se sourozencem s postižením. Jde o jeden z nejdelších a nejintenzivnějších vztahů, které v průběhu života zažíváme.

 

Jít vlastní cestou

Autor: Goins, Jeff 

Vydal: Portál 2019

Cesta za vlastním posláním je náročná a riskantní, někdy nahání strach, což je důvod, proč ji tak málo lidí dokončí.

 

Tajné deníky Hendrika Groena

Autor: Hendrik Groen (pseudonym)

Vydal: XYZ 2017, XYZ 2018

Humoristické romány psané formou deníku, plné nostalgie, ale občas i sarkasmu. Groen je pseudonym zatím neznámého holandského autora. Děj se odehrává celý v amsterodamském domově důchodců.

 

Hra v terapii

Autoři: Valenta, Milan; Humpolíček, Pavel a kol.

Vydal: Portál 2018

 

Hra je již zavedeným terapeutickým prostředkem, který pomáhá odžít a zpracovat situace, které člověk prožil, případně mu pomáhá připravit se na věci, které ho čekají.

 

100 chyb při péči o lidi s demecí

Autoři: König, Jutta; Zemlin, Claudia

Vydal: Portál 2017

 

Je důležité, aby se pečující o osoby s demencí starali tak, že se jejich klienti budou cítit dobře. To se však podaří pouze tehdy, budou-li pracovníci stále znovu zkoumat a zlepšovat svůj postoj, ošetřovatelské kompetence i odborné know-how.

 

Myslet nahlas - mluvit nahlas

Autoři: Feuerstein, Reuven; Falik, L. J.; Feuerstein, R. S.; Bohács, K.
Vydal: Portál 2017

 

Feuersteinova metoda zlepšuje poznávací dovednosti člověka a jeho schopnost organizace informací. Podle autora není inteligence neměnnou strukturou, ale je možné s ní pracovat a rozvíjet ji.

 

Aby měl život smysl

Autor: Harold S. Kushner
Vydal: Portál 2017
 
Americký ekumenicky naladěný rabín oslovuje českého čtenáře už podruhé. Kniha Když se zlé věci stávají dobrým lidem se setkala u čtenářů vlídného přijetí, a tak Portál sáhl po dalším Kushnerovi.
 

Jak (ne)rozumět emocím stárnoucích rodičů

Autor: Novák Tomáš
Nakladatel: Grada 2015

 

Zdá se vám to povědomé? Máte pocit, že je to i váš problém? Věřte, že v tom nejste sama. Kniha vám dobře poradí. Poznáte, že nejste jediná v této situaci, a rady a zkušenosti známého českého psychologa PhDr. Tomáše Nováka se vám určitě stanou „nadějí a světlem na konci tunelu“.

 

Autogenní trénink a autogenní terapie

Autor: Víchová, Veronika a kol.
Nakladatel: Portál, 2016

 

Autogenní trénink (AT) představuje tradiční a nejrozšířenější evropskou relaxační metodu. Jeho cílem je dosáhnout svalové relaxace s cílem duševního uvolnění. Jde rovněž o zlepšení orgánových funkcí řízených vegetativní nervovou soustavou a jejich autosugestivní ovlivnění.

 

Řekni to jinak

Autor: Alasko, Carl
Vydal: Portál, 2017

 

Kolikrát se vám stalo, že jste v nějaké situaci nějak zareagovali a později jste si říkali: „Měl jsem to říct jinak, takhle.“ To už ale často bývá pozdě. Je ale možné se dovednosti říkat ta správná slova ve správný čas naučit?

 

Kudy do pohody

Autor: Karel Nešpor
Vydal: Portál 2016

 

Čtivá a praktická kniha, ve které čtenáři najdou snadno použitelné návody. Je rozdělena do částí: mír těla, mír mysli, mír srdce a mír a střízlivost. V přílohách jsou ke čtení shrnutí a přehledy, které usnadní využití knihy v každodenním životě.

 

Umění rozhovoru o konci života

Autor: Angelo E. Volandes
Vydala: Cesta domů 2015

 

Žijeme většinou tak, jak si přejeme. Ale umíráme většinou úplně jinak, než si přejeme. Autor knihy Umění rozhovoru o konci života, významný americký lékař, ukazuje na poutavých příbězích sedmi svých velmi rozdílných pacientů, jejichž život končí, že k dobrému konci nepotřebujeme za každou cenu vyspělé lékařské technologie, ale spíše něco, co nám je velmi vlastní – rozhovor.

 

Meditace pro zdraví

Autoři: Vidyamala Burch, Danny Penman
Vydala: Grada 2016

 

Meditace pro zdraví je kvalitní manuál, který dokáže dát lidem snahu vzít zdraví do svých rukou a pomoci s tím, jak se zbavit bolesti. A i kdyby vás nebavilo plnit program přesně podle stanovených bodů, i tak se dozvíte něco zajímavého a načerpáte pozitivní energii.

 

Základy arteterapie

Autorka: Jaroslava Šicková-Fabrici
Vydal: Portál 2016

 

Arteterapie umožňuje uvolnění a vyjádření emocí, pomáhá k porozumění sobě i druhým a k překonání nejrůznějších problémů. Autorka nabízí přehled teoretických východisek arteterapie a vyčleňuje cílové skupiny klientů, pro něž je vhodná. Přibližuje cíle arteterapie, které spočívají hlavně v budování komunikace, kreativity, spontaneity, nacházení smyslu života a kompenzace případného handicapu.

 

Truchlení. Fáze a šance psychického procesu

Autorka: Verena Kast
Vydal: Portál 2015

 

Autorka ve své knize vychází z klinické zkušenosti z práce s depresivními klienty, kteří až příliš nedostatečně prožili okamžiky ztráty. Truchlení je podle Vereny Kastové téma, které bývá málo zpracováváno, uvážíme-li dopad, který má pro naše psychické zdraví.

 

Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch

Autoři: Marie Ocisková, Ján Praško
Vydala: Grada 2015

 

Pacienti trpící psychickými poruchami se denně potýkají nejen s příznaky své nemoci, ale také s diskriminací, která souvisí se stigmatizujícími postoji a s chováním společnosti. Monografie je věnována důležitému psychosociálnímu aspektu utrpení těchto osob.

 

Na Freuda já nemám čas, doktore

Autor: Miroslav Orel
Vydal: Portál 2015

 

Cílem knihy je zpřístupnit zajímavou a složitou oblast duševních nemocí, přispět k rozšíření poznání a zmenšení nejasností, které v mnoha ohledech duševní nemoci stále provázejí.

 

Život s alzheimerem. Autentické svědectví

Autor: Richard Taylor
Vydal: Ikar 2015

 

Co prožívá člověk postižený alzheimerem? Co se mu honí hlavou, když sleduje, jak za něj ostatní mluví, rozhodují, a dokonce i myslí? Autor, který touto chorobu sám trpí, se po počátečním šoku z diagnózy rozhodl vydat svědectví ze života „těch druhých“ a začal si zapisovat své postřehy a úvahy.

 

Svět přírodních antibiotik - Tajné zbrané rostlin

Autoři: Josef Jonáš, Jiří Kuchař
Vydal: Eminent 2014

 

Kniha Svět přírodních antibiotik nabízí desítky přírod­ních zdrojů, z nichž některé jsou považovány za léčebné prostředky budoucnosti. Najdete v ní stovky návodů na terapii celé řady problémů, počínaje ústní dutinou a zlatým stafylokokem přes chronické záněty a dětské rotavirové průjmy až po lymeskou boreliózu, virová onemocnění anebo ženské problémy včetně obávané kandidózy.

 

Brambory na vloupačku

Autorka: Sundbergová Catharina Ingelman
Vydalo: Nakladatelství Argo 2014

Sedmašedesátiletá švédská autorka se úspěšně pokusila o komediální kriminálku, kterou poukázala na neutěšené poměry ve švédských domovech pro seniory. Čtyři klienti Domova Diamant strádají špatnou stravou, špatným zacházením a lecčems jiným (vedení šetří kde může, nemají možnost volnějšího pohybu), a tak se rozhodnou spáchat majetkový trestný čin. A kořist, stejně jako Robin Hood, darovat chudým a starým. Chopí se tedy svých chodítek a vyrazí… Jak to dopadne?

 

Vybrané klinické stavy u seniorů

Autor: Hana Matějovská Kubešová
Vydala: Mladá fronta, 2015

 

Kniha nabízí výběr klinických situací seniorského věku, které jsou v běžné praktické medicíně velmi časté. Trend stále rychleji rostoucího podílu seniorů zvyšujícího se věku, s vyšším počtem chorob a léčených vyšším počtem medikamentů si nepochybně vyžádá značný posun v přístupu zdravotníků, a to směrem k celostní medicíně usilující o komplexní přístup ke geriatrickému nemocnému.

 

Čtyři klíče k životu

Autor: Ira Byock
Vydal: Portál 2015

 

Čtyři jednoduché věty – Prosím, odpusť mi, Odpouštím ti, Děkuji a Mám tě rád – mají obrovskou moc, díky níž dokážou napravit a pěstovat naše vztahy i náš vnitřní život. Tyto čtyři věty a jejich citový náboj nám mohou pomoci důstojně a poctivě vyřešit obtíže mezilidských vztahů.

 

Vyhoření

Autor: Grün, Anselm
Vydal: Portál 2014

 

Autor se věnuje problematice vyhoření a na základě psychologie flow a jungovské psychologie aktivní imaginace popisuje cesty ze zablokovanosti životodárné energie každého člověka. Jeho recepty zní: zdravé životní rituály, následování silných vnitřních obrazů a vizí a vědomé utváření pozitivního náhledu na vlastní život.

 

Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti

Autorky: Klára Cingrošová, Klára Dvořáková

Vydavatel: Portál 2014

 

Nápad propojit reminiscenci s trénováním paměti pojaly autorky na kurzu o reminiscenci v Diakonii ČCE. Knížka je velmi praktická a připravená právě pro využití v pečujících rodinách (ale i ve službách pro seniory). Je krásně ilustrovaná, vlídná, zábavná a zároveň užitečná.

 

Neurodegenerativní onemocnění

Autoři: Matěj, R., Rusina, R.
Vydala: Mladá fronta 2014

 

Prakticky zaměřená publikace je určená neurologům, psychiatrům, geriatrům, psychologům a všem zájemcům o problematiku neurodegenerativních onemocnění. Souhrnný pohled vymezuje základní charakteristiky neurodegenerací. Pozornost je věnována terapeutickým přístupům společným pro projevy demence a parkinsonismu i specifickým přístupům u jednotlivých nemocí.

 

Diabetes mellitus a endokrinologie

Autorka: Perušičová, Jindřiška
Vydavatel: Maxdorf, 2014

 

Publikace je třináctým svazkem edice Současná medicína a autorka v ní přináší čtenářům zajímavé informace o tom, jak v minulosti (i dosti vzdálené) lékaři nahlíželi na diabetes ve spojení s postižením dalších žláz s vnitřní sekrecí. V knížce se věnuje především takovým endokrinním žlázám, které mohou významněji ovlivňovat nemocné diabetem nebo obráceně.

 

Deset tváří úzkosti

Autoři: Morschitzky, H., Sator, S.
Vydalo: Nakladatelství Portál, 2014

 

V současné době onemocní nějakou formou úzkostné poruchy v průběhu svého života každý čtvrtý člověk z populace. U žen je toto onemocnění nejčastějším psychickým problémem, u mužů druhým nejčastějším po problémech s alkoholem.

 

Cesta diabetologie aneb jak vše začíná a končí?

Autor: Škrha, Jan
Vydal: Maxdorf, 2014

 

Diabetes mellitus patří k onemocněním, která prodělala obrovský rozvoj poznání, a to od vysvětlení mechanismu vzniku až po různé léčebné postupy a technologie. Nové poznatky však přinášejí další otázky, otevírají potřebu dalšího zkoumání a vedou i k pochybování.

 

Ve stínech za zrcadlem

Autor: Markéta Bednářová
Vydal: Triton, 2013

 

Bylo mi devatenáct let, když jsem byla poprvé převezena na uzavřené oddělení psychiatrické léčebny v městě N, píše paní Markéta Bednářová... Její příběh začal asi rok po ukončení střední školy.

 

Zbavte se stresu, napětí a úzkosti

Autorka: Peterková, Michaela
Vydal: Portál 2014

 

Kniha seznamuje s užitečnými psychologickými postupy k zvládnutí náročných životních situací. Čtenář je aktivním účastníkem – vyplňuje testy, zaznamenává si myšlenky, definuje cíle, hledá vhodné postupy řešení problémů apod. Kurz je rozdělen do 14 částí, z nichž každý obsahuje čtyři základní části: část věnovanou sebepoznání, informační část, "terapeutickou" část a úkoly.

 

Speciální techniky sociální terapie rodin

Autorka: Eva Zakouřilová
Vydal: Portál 2014

 

V publikaci je definována a vymezena sociální terapie a sociální diagnostika, prezentováno je kolem 50 konkrétních speciálních technik, včetně popsání přínosu, základních podmínek a zásad jejich používání. Publikace je doplněna kazuistikami z autorčiny praxe i skutečnými kresbami a pracemi jejích klientů.

 

Kurz duševní rovnováhy

Autorka: Michaela Peterková
Vydal: Portál 2014

 

Sledujete tenis? Viděli jste teď, v poslední době Rafaela Nadala, jednoho z nejlepších hráčů světového žebříčku? A co vyvádí při servisu? No, nejprve si uhladí vlasy, pak pohladí špičku nosu, popotáhne vzadu trenýrky, dotkne se tuhle a támhle, pak pětkrát udeří míčkem o zem a pak teprve servíruje. A to pokaždé, ať hraje doma nebo ve světě, na antuce nebo v hale.

 

Parkinsonova choroba

Autoři: Bonnet, Anne-Marie; Hergueta, Thierry
Vydal: Portál 2013

 

Parkinsonova choroba se objevuje u lidí nejčastěji ve věku nad 50 let, jen 10 % onemocnění začíná po 40. roce věku. Jedná se o komplexní neurodegenerativní onemocnění a jako jeho příčina se označuje úbytek buněk, které produkují nervový přenašeč dopamin; to způsobuje problémy v přenosu povelů z mozku ke svalům.

 

Čeho před smrtí nejvíce litujeme

Autorka: Ware, Bronnie
Vydal: Portál 2014

 

Příběhy lidí loučících se se životem se prolínají s osobním příběhem autorky, hledající pozitivní smysl prožívání přítomnosti při plném vědomí vlastní konečnosti. Rozhovory s umírajícími naznačily několik hlavních směrů lítosti – kéž bych měl odvahu žít opravdu podle sebe, kéž bych tolik nepracoval, kéž bych měl odvahu vyjádřit své city, kéž bych si udržel vztahy se svými přáteli…

 

Jak (pře)žít se stárnoucími rodiči

Autor: Novák, Tomáš
Vydala: Grada 2013

 

Stále větší počet lidí středního věku se ocitá ve složité a leckdy skoro neřešitelné životní situaci naplňování několika těžko slučitelných rolí: pracovat, vychovávat děti a zároveň pečovat o stárnoucí rodiče. Praktický průvodce pro tzv. sendvičovou generaci.

 

Gerontopsychiatrie

Autor: Jirák, Roman, et al.
Vydal: Galén 2013

 

Publikace se věnuje především diagnostice, terapii, prevenci i výzkumu psychických poruch seniorů, na druhé straně se však významně překrývá s řadou dalších klinických i preklinických oborů, především s geriatrií a interní medicínou, s neurologií, zobrazovacími metodami, genetikou a dalšími.

 

Opatrovnictví osob s duševní poruchou

Autoři: Juríčková L., Ivanová K., Filka J.
Nakladatelství: Grada 2013

 

Problematika opatrovnictví dospělých osob se stává důležitým předmětem zájmu společnosti u nás i ve světě. Zvýšený zájem o tuto problematiku je způsoben vzrůstajícím počtem osob ve věku nad 18 let, které soudy zbavily způsobilosti k právním úkonům nebo je omezily ve způsobilosti k právním úkonům z důvodu.

 

Jemná motorika

Autorky: Vyskotová J., Macháčková K.
Vydala: Grada 2013

 

Kniha se zaměřuje na různé aspekty jemné motoriky – od jejího vývoje, přes obsahovou stránku jednotlivých manipulačních aktivit, kineziologické aspekty, řízení jemné motoriky a až po možnosti testování poruch jemné motoriky. Jednotlivé testy jsou podrobně popsány.

 
 
 
 

Chci pomoci pečujícím