Články

Zajímá Vás, co se okolo děje? Přečtěte si naše zprávy a postřehy k dění.

Znáte webové stránky projektu Krajská rodinná politika?

4. ledna 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo webové stránky projektu Krajská rodinná politika. Cílem projektu je především zlepšit koordinaci místních a celostátních politik na podporu rodin a harmonizaci rodinného a pracovního života.

K lepší informovanosti v rámci projektu slouží právě nové webové stránky, na nichž mohou jednotliví aktéři prorodinné politiky i široká veřejnost nalézt základní informace o projektu, uskutečněných workshopech a činnosti odborných platforem v celé ČR.

Stránky jsou dostupné na adrese www.rodinyvkrajich.mpsv.cz