Články

Zajímá Vás, co se okolo děje? Přečtěte si naše zprávy a postřehy k dění.

Vyšlo zajímavé číslo novin Pečuj doma

3. ledna 2019

Noviny Pečuj doma přinášejí ve svém prvním čísle reportáž Ladislavy Chateau z Paříže s názvem Péči a la tcheque Francouzi neznají. Redakce si v této souvislosti klade otázku, zda-li není laická domácí péče ovšem jen český sen a vyzývá čtenáře, aby ji napsali, jak oni vidí budoucnost našeho domácího pečování.

Na první straně najdete rozhovor s Jitkou Pogranovou z Dobříše, která v Brně před nějakým časem  přednášela, jak pečuje celá její rodina.

Redakce zavádí od nového roku také jednu novou rubriku Z našich bálintovek o problémech pečujících, které se probírají ve skupinách Pečuj doma. Dva příspěvky obsahuje tentokrát rubrika Péče o sebe. Martina Terezie Kalábová v jednom z nich doporučuje vynikající knihu docenta Koláře Labyrint pohybu a zajímavé jsou i ohlasy, například kritická reakce na článek Jiřiny Šiklové v minulém čísle.

Samozřejmě opět nechybí křížovka, humor a rozsáhlá knižní rubrika.

(pd)