Články

Zajímá Vás, co se okolo děje? Přečtěte si naše zprávy a postřehy k dění.

Vše je jinak. Naši pečující jsou ve využívání profesionálů druzí v EU

13. března 2018

Naši poskytovatelé sociálních služeb často naříkají, že domácí pečující nevyužívají služeb profesionálů. Že u nás sdílená péče je v plenkách. Ovšem výzkum v zemích EU ukázal něco naprosto jiného.  

V roce 2016 v průměru pětina domácností v EU s osobou, která potřebuje pomoc a péči kvůli dlouhodobým zdravotním problémům, využívala profesionální služby domácí péče. Nejvyšší podíl domácností, které využívají odbornou domácí péči je v Lucembursku, ale na druhém místě je Česká republika (na třetím Dánsko, čtvrtá  Francie). U nás ji využívá skoro 60 procent laických pečujících oproti průměru EU, který činí 20 procent. Naopak nejnižší podíl byl v Bulharsku (5 %), Estonsku a Rumunsku. 

Cílem domácí péče je umožnit lidem zůstat co nejdéle doma a oddálit nebo předejít dlouhodobé pobytové nebo institucionální ošetřovatelské péči. Domácí péče zahrnuje jak zdravotní péči,  tak pomoc při zvládání a uspokojování každodenních životních potřeb. Domácí péče zahrnuje například péči o rány, léčbu bolesti a terapii. Pomoc v domácnosti zahrnuje pomoc při každodenních aktivitách, jako je příprava jídla, pomoc s užíváním léků,  pomoc s úklidem domácnosti, nakupování, doprava a doprovod.

Zdroj: Eurostat, Institut pro sociální politiku a výzkum a redakce PD